Tag Archives: Šveits

Šveits, Island ja Norra ning Euroopa Majanduspiirkond (DEEA)

Delegatsioon Šveitsi, Islandi, Norra, aga ka Fääri saarte, Gröönimaa ja Lichtensteiniga suhtlemiseks on tekkinud mitme erineva delegatsiooni sulandamise teel. 1981.a asutati delegatsioon Šveitsiga suhtlemiseks, 1987.a delegatsioon Islandi ja 1982.a delegatsioon Norraga suhtlemiseks. 1994.a loodi Euroopa Majanduspiirkonna parlamentaarne ühiskomisjon, et aidata senisest enam tagada demokraatliku kontrolli EMP lepingutega seotud valdkondades.

Täna on need delegatsioonid põhimõtteliselt üheks, DEEA nimeliseks delegatsiooniks kokku sulatatud. Ülesannete sekka kuulub teiste seas ka koostöö Lääne-Põhjamaade Nõukoguga (eelpool mainitud Island, Gröönimaa ja Fäär saared), Põhjamaade Nõukoguga, Arktika piirkonna parlamentaarse konverentsi ja Läänemere parlamentaarse konverentsiga. DEEA on ühtlasi viimase kahe institutsiooni liige.

DEEA kohtub EMP riikide delegatsioonidega korra aastas; EMP parlamentaarne ühiskomisjon, kuhu kuuluvad võrdne arv EP, Islandi, Norra ja Lichtensteini parlamentide saadikuid, tuleb kokku  kaks korda aastas.

Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/delegations/homeDel.do?body=DEEA&language=ET