Tag Archives: Läti

Ametnikud jooksevad läände ja leiavad kulda

Stephen Castle, International Herald Tribune

Tõlkinud Indrek Tarand

Ametnikud jooksevad Läände ja leiavad kulda

Läti peaminister Valdis Dombrovskisel on maailma üks viletsamaid poliitilisi töökohti – ta peab valitsema langeva elustandardi üle oma vaesunud riigis ning kärpima palku ja vähendama töökohti selleks, et tugevdada oma rahva rüvetatud finantse. Selle eest makstakse talle aastas brutopalka 32640 eurot. Sellest tasub ta oma tervisekindlustuse ja ta elab kolmetoalises nõukogudeaegses korteris. Samal ajal, kui härra Dombrovskis teenib vähem kui paljud Lääne-Euroopa politseinikud, on paljude Läti ametnike elu hulga parem.

Näiteks Andris Piebalgs, Euroopa Komisjoni volinik Lätist, teenib aastas 248006 eurot, mis on 7 korda rohkem kui peaministril, kes Piebalgsi Brüsselisse nimetas. Egil Levitis, Läti kohtunik Euroopa Kohtus, teenib kopsakalt üle 100 000 USA dollari aastas, mis on rohkem kui USA ülemkohtunik John G.Roberts Jr.  Ka pole härrade Piebalgsi ja Levitise boonused üldse kesised: majutuskulu ning päevaraha, iga lapse kohta aastas 4380 eurot, meelelahutuseks 7300 eurot aastas ning helde pension, mille saamiseks töövõtja ei pea sissemakseid tegema.

Jättes kõrvale andekuse ja soovi oma professionaalsust arendada, pole siin raske aimata, miks jooksevad valgekraed raskustes vaevlevatest Ida-Euroopa riikidest palavikuliselt tormi töökohtadele Euroopa Liidus.

Alates 2004. aastast, kui esimene kahest liitumislainest teostus, on Euroopa Komisjoni tulnud tööle rohkem kui 4700 ametnikku. Komisjon on EL täidesaatev võimuharu, mis pole kaugeltki ainus. See number ületas hõlpsalt Komisjoni enda määratud piirarvu ning hetkel on idaeurooplaste osakaal 1/6 kogu ametnikkonnast.

Ligi 150 lätlast töötavad Komisjoni ametnikena  ja teenivad seal vähemalt 50% rohkem kui härra peaminister Dombrovskis. Tippametnikkonna seas on ka 288 rumeenlast.  Seda on rohkem kui sakslasi, prantslasi ja britte kokku!

Ajal, mil 27 valitsust üritavad kokkuhoiumeetmeid rakendada ja paljud ongi vähendanud avalike teenistujate palku, on Brüsseli palgad jäänud langustele immuunseks.  See toob taas kõrvu kauge kaja traditsioonilisest kriitikast, et Euroopa Liidu ametnikud on Euroopa majanduste kriitilisest olukorrast tulemüüriga kaitstud.

On fakt, et Euroopa Liidu ametnikud said sellel majandusaastal, mis juunis lõppeb, palgakõrgendust. Euroopa Poliitikauuringute Keskuse teadur Jorge Nunez Ferrer ütleb, et palgakõrgendus “oli probleemiks, sest nii mõnedki neist ametnikest pidid majandusraskustes riikidele nagu näiteks Kreeka jutlustama kulukärpeid ja palkade vähendamist”.

“Nende võõrandumine on sümboli tähendusega”, lausub Nunez Ferrer. “ Kui nad monitoorivad teisi riike ja käsivad eelarvedefitsiidi vähendamiseks vähendada riigi kulusid ja palku, siis minu reaktsioon on – aga kuida sjääb teie enda palkadega?”

Euroopa Liit on kogu aeg maadelnud probleemiga kui palju maksta oma parlamendiliikmetele ja bürokraatidele, kohtunikele ja müriaadile muile töötajaile. Kui suhestada seda palka sama tööd tegevate inimeste sissetulekutega vastavas liikmesriigis, siis näeme, et palgavahed on ekstravagantselt erinevad. Aga kui suhestada seda Lääne-Euroopaga, siis saamegi lõpuks Dombrovskise efekti.

Maros Sefcovic, Euroopa Komisjoni asepresident haldusküsimustes, arvab, et palk on kohane rahvusvahelisele tööle, sest tippametnikud peavad pidama kahte kodu – välismaist ja kodumaist. “Kui võrrelda Komisjoni palku näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi või OECD palkadega, siis pole meie omad kuidagiviisi kõrgemad!” seletab Sefcovic.  Ta lisab, et need palgatasemed on tarvilikud, sest muidu ei saaks kõrge kvaliteediga volinikke, kes oleksid täiesti sõltumatud. Volinikel on ju piirangud, mida nad tohivad teha ametisoleku ajal ja mida pärast seda. Aastast palgakasvu määratleb reegel, mis arvestab 8 Lääne-Euroopa riigi palgamuutust, kuid ei arvesta üldse uute liikesriikide palku. Härra Sefcovic lubab, et ta vaatab selle valemi üle, kuid rõhutab, et palgad peavad siiski olema konkurentsivõimelised, et motiveerida inimesi kõikjalt Euroopa Liidu liikmesriikidest. “Saada häid trustide-vastaseid juriste Suurbritanniast on peaaegu võimatu”, kaebleb ta.

Aga ikkagi leidub neid, kes osutavad, et kuigi euroopa poliitikud räägivad vajadusest rahvale lähemale tulla, kaob nende innukus otsekohe kui jutt läheb nende enda sissetulekutele.

Hugo Brady, Euroopa Reformi Keskuse teadur Londonis, nendib, et valitsuste kohustus on kulud kontrolli all hoida, kuid kui inimesed kannatavad kärbete all, siis kindlasti ei kasutanud euroopa asutused võimalust koguda poliitilist kapitali, keeldudes oma palgatõusust.

Hannes Swoboda, Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide asepresident arvab, et lahendus peitub sõltumatu uuringu tellimises.  Eesmärgiks võrrelda kõikide poliitikute ja ametnike sissetulekuid nii 27 liikmesriigis kui ka Euroopa nn Institutsioonides ning selle tulemuse põhjal kehtestada maksimum ja miinimum palgamäärad.

Kuid 39-aastane härra Dombrovskis, kes 2009. aastal loobus oma kohast Euroopa Parlamendis, kus ta teenis 3 korda rohkem kui praegu, jääb filosoofiliseks: ”Kõik on suhteline. Minu palk on küll väiksem kui Euroopa Parlamendis või võrreldes teiste peaministritega, ent pannes selle Läti konteksti ei olegi ta nii tilluke. Kuigi, nominaalselt saan ma nüüd vähem palka kui varem rahandusministri ametis.”  Dombrovskise naine käib tööl ja eelmisel aastal vabanesid nad oma 12 aastat vanast Saab93st.  Aga uus auto Toyota RAV 4 on ka ikka kasutatud ja üle 2 aasta vana.

Siiski, soovitaksime Dombrovskisel mitte liiga kaugele ringi vaadata. Näiteks härra Piebalgsil on väga moodne uus kodu Jurmalas Läänemere rannal. Muidugi, volinik Piebalgs teenib 7 korda rohkem. Ja loomulikult keeldus volinik Piebalgs ajakirjaniku küsimustele vastamast.

Ja siis on veel Igors Ludborzs, lätlasest Euroopa Kontrollikoja liige, kes teenib aastas 238086 eurot. Ning Ingrida Labucka, Luksemburgi Euroopa Kohtu kohtunik, kelle sissetulek on 229628 eurot aastas.  Kohtunikud annavad intervjuusid harva ja nii ei saanud me ka tema kommentaare.

Läti saadik Euroopa Liidu juures härra Normunds Popens võtab aga Dombrovskisega sarnase seisukoha: ”Finantskriis on põhjustanud palgakärpeid mitmes riigis, mitte üksnes esimesena kärpima hakanud Eestis või Rumeenias. Ka Kreeka ja Iirimaa vähendasid palku!”  Härra Popens teenib umbes 18000 eurot aastas, aga saadikuna on talle garanteeritud ka eluasemetoetus 31200 eurot aastas, ametlik residents sellele lisaks ning auto koos juhiga. See kõik kokku seab ta sissetuleku poolest oma riigi peaministrist kõrgemale. Lõhe sissetulekute vahel on määratud veelgi suurenema, sest peagi terendab suursaadik Popensi jaoks uus ametikoht – Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika direktoraadi asedirektori koht. Ta ise ütleb, et raha pole oluline, tähtis olevat Euroopa Institutsiooni väljakutse vastuvõtmine… Tema uue töökoha miinimumpalk on 176064 eurot aastas, mis on 5 korda suurem kui härra Dombrovskisel.  Dombrovskisel pole palgatõusu loota enne järgmist aastat, kuid ta lisab väärikalt: “Ma ei kaeble!”

Minu kommentaar: Selle artikli tõlkisin vabas vormis ja väljaandelt luba küsimata. Kuid leian, et sedatüüpi ajakirjanduse probleemipüstitus võib minu kodulehe uudistevoo jälgijatele huvipakkuv olla. Ning miks mitte ka olla aluseks kodusele debatile, sest Läti nimede asemele oskame omigi asetada, kas pole?

Ära joo Riia palsamit!

Eestlase nadile enesetundele pole paremat palsamit kui Riia rahvamassi raevuhoog. Kahjurõõm on meile juba mõisa-ajast nii omane, et kõik me tunneme ennast veidi paremini, et ometi on keegi, kellel veel halvemini läheb.

Seda kahjurõõmu, tunnistagem endale, tunneb ühtviisi nii parteipoliitik, kes end püünele sättides heasse tujju sattub kui ka viimane Kopli liini kodutu, kelleni uudistevoog Riia märatsemisest kaude jõudnud on.

Ma ei hakka siinkohal moraliseerima kahjurõõmu olemuse üle, ammugi mitte otsima süüdlasi Läti arengute taga, kes personaalselt vastutust kandma peaksid.  Tahaks hoopis eelhoiatada, et Pariisi banlieux’de ja Ateena akropolitaguste tummade masside irrartsionaalne vägivallapuhang võib teatud halbade asjaolude kokkusattumisel ka meid ees oodata.   Sisemiselt tugev riik peab valmis olema ka seda mustavõitu stsenaariumit käsitlema.

On öeldud, et Läti laamendusöö põhjuseks on rahva ja poliitilise eliidi võõrandumine, mis langes kokku majanduslike raskustega. Samuti, et Läti poliitiline süsteem ja põhiseadus ei sisalda tööriistu kriisiolukorra leevendamiseks.  Kui majandusraskusi on võimalik enam-vähem arusaadavates mõõtühikutes kirjeldada, siis poliitilise võõrandumise standardmõõtu maailmas käibel pole.  On vaid ennast sotsiaalteadlasteks nimetavate inimeste erinevad emotsionaalsed hinnangud.  Mis omakorda on ehk nn massidele arusaadavamad kui majandusteooriad ja kassavoogude juhtimise praktilised aspektid.  Sellele teadusliku mõtlemise seisukohast olulisele puudujäägile vaatamata on võõrandumise emotsioonil küllalt suur tähtsus ühiskonna elus.

Eesti olukorra vaatlemisel torkab silma, et nii valitsus kui arvamusliidrid (Indrek Neivelt, jne) hoiatavad majandusolukorra senisest kiirema halvenemise eest ja soovivad ühispingutust vastuabinõude sõnastamisel ja rakendamisel.

Eredalt torkab ka silma, et erakonnad ei ole võimelised ühispingutuseks.  Näiteks Keskerakond on asunud maksumaksja raha kulutama plakatikampaaniale, mis nende poliittehnoloogide arvates aktiviseerib selle erakonna toetajaid.  Küllap on tehnoloogidel õigus, et aktiviseeribki.  Samas võiksid need tehnoloogid sõnastada enda ja oma peremeeste jaoks ka ilmse tõe, et sihitaksegi üksnes väga väikese ajumahuga publikumi, kellele keerulisemad laused parimagi tahtmise korral mõistetamatuks jäävad.  Olgu siis keelebarjääri või vähese vaimse võimekuse tõttu.  Tähtis on antud juhul tähele panna, et ligi 30 % toetusmääraga erakond on ennast juba asetanud väljaspoole konsensuse otsimise protsessi.  See on küllalt suur hulk toimiva demokraatia kohta, kuid samas annab see arv ka lootust.  Sest toimivas demokraatias (ja Eesti seda on), ongi olulisemates otsustes tarvis 2/3 nõusolekut ning seadusandluse, majanduse turgutamise ning muu valitsemisega saab edukalt edasi minna.

Paraku ei ole domineeriv 2/3 veel oma plaanides karjasekirjadest ja manitsustest kaugemale jõudnud.  Muidugi, ka sel tegevusel on oma tulemus. On ehk lootust, et kui 2007 aasta valimisjärgses õhustikus ei suudetud sõnumit peatsetest raskustest omaks võtta ja elektoraadini viia, siis nüüd ehk õnnestub õigeaegse manistemisega vähemalt mingi valmisolek ühiskonnas tekitada, et sellelt põhjalt strateegiliste ühistegevusteni jõuda.

Aga selleski vallas on üks suur eeldus täitmata.  Nimelt peaksid manitsejad olema usutavad. Usutavuse eelduseks on läbi aegade olnud ka isikliku eeskuju komponent.  Viimast aga ei märka.

Pikemalt peatumata Riigikogu liikmete palga külmutamise üle käival juriidilisel ekvilibristikal, osutan pigem et minu jaoks on kurjakuulutavaks märgiks haudvaikus ühe teise meetme ümber.  Nimelt on parlament vastu võtnud seaduse, et alates järgmisest koosseisust on igal parlamendiliikmel ka oma tentsik.  Ise nad hüüavad seda seaduses küll vist nõunikuks või personaalabiks.  Tõepoolest, sääraseid ametimehi eeskujudena leidub nii mõnegi riigi parlamendis.  Ka on võimalik kirglikult rääkida kui palju ikka parlamendiliikmel tööd on ja 7x24x356 tehteid teha.

Kuid ma meenutan, et meil majandus ei kasva.  Meenutan ka, et nende 101 tentsikukoha täitmine toimub üksikutele eranditele vaatamata ikkagi vaid parteilise lojaalsuse kriteeriumist lähtuvalt. Aga tõsta keskmisest kõrgemale palgale 101 noorparteilast, kelle ülesandeks on ülemuse kingade viksimine, portfellikandmine ja tema eest interneti kommentaariumitesse anonüümsete lolluste kirjutamine?  On’s see ikka jahtuva majanduse oludes ainuke parteilise tööpuuduse likvideerimise meede?  Ja kui ongi, kas see on üldise õiglustundega kooskõlas või mitte?

Kui ehk mitte (kordan, et emotsiooni mõõtmine pole üheselt mõistetav), siis esmajärgus muutkem see perspektiiv ära.  Sest mantraks on, et üksnes efektiivsema tööga ja ühise pingutusega toome oma riikluse majandusliku tsükli kasvufaasi algusse.  Mitte N. Liidu stiilis kunstlike töökohtade tekitamisega  ning ammugi mitte rihmapingutamise jaotamisega viisil, et partokraadid lasevad lõdvemaks, rahvas vaadaku ise.  Ja vist vaatabki, sest Rainer Nõlvak on lubanud kevadel suured kärajad kokku ajada.  Ning neist saab kindlasti mingi parem jook kui Riia Balzam.