Tag Archives: Jüri Pihl

Elagu Eesti sotsiaaldemokraadid Hellat ja Pihl!

Eesti omariiklusele rasketel aegadel on ikka ja jälle ilmnenud, et sotsiaaldemokraadid on meie kandis asjalik iseseisvusmeelne poliitiline jõud, arvab Indrek Tarand.

Meenutame kasvõi bolševike perioodil levitatud „Irboska veresauna” nimelist sündmust. Mis toimus? Bolševike poolt komposteeritud ajudega mehikesed hakkasid Eesti Vabariigis kehtivate seaduste vastu mässama ja laamendama. Ka omandit lõhkuma. Nad arreteeriti ja siseminister tegi õigustatud otsuse, saata nad sinna geograafilisse ruumi, millel kehtivat korda need seltsimehed idealiseerisid. Saadetigi. Tulemust meenutab meile nõukogude võimude poolt paigaldatud mälestusmärk nn. ametiühingutegelastele Toompuiesteel. Mille juures veel hiljuti meie tänased sotsiaaldemokraadid ja ametiühinguliidrid püüdsid esimese mai puhul integreerivaid rahvakogunemisi korraldada. Ebaõnnestunult, sest ei vene ega eesti rahvusest töölisi ei huvitanud rahuajal eriti hukkunud eesti seltsimehed, vaid ennekõike ikka igapäevane leib ja töö. Tegelikult muidugi mälestusmärk valetab, et ametiühingutegelased hukkunuvat eesti kodanluse käe läbi. Jumal, paraku tulistasid neid ikka idarindele taganema paisatud punaväelased. Siinjuures polegi oluline, kas laskjad oli läti või vene rahvusest.

Tänasel päeval torkab meeldivalt silma sotsiaaldemokraadist siseministri Jüri Pihli resoluutne ja võimekas juhtimistegevus. Esiteks tema käsutuses oleva internatsionaalse, kuid vägagi seaduskuuleka isikkoosseisu suurepärane rakendamine. Õigeaegne tegevusplaan, operatiivne tegutsemine ja teavitamine, head abilised nagu Raivo Aeg ja paljud teised. Kord tänavatel taastati suhteliselt ruttu, võrreldes näiteks suurlinnade Pariisi ja Los Angelesiga.

Võib ju viriseda, mis kõik ideaalist puudu jäi ja teoretiseerida, kas oleks saanud märatsemist ja varalise kahju tekitamist ära hoida. Aga see virin on kasutu. Sest varalise kahju tekitamise kaudu on antud tõelisi tunnismärke maailmale, kellega on Tallinnas tegemist. Need on juurteta kuritegelikud tegelased, kes moodustavad armetu vähemuse meie mitte-eesti päritolu elanikkonnast. Polegi oluline, kas nemad nõuavad kalifaadi või nõukogude liidu taastamist. Tähtis on, et nad astuvad vastu põhiseaduslikule korrale ning kasutavad seaduses keelatud, tsiviliseerimata võtteid. Ja just sellele on Jüri Pihli juhitud ministeerium ilusti ja otsustavalt reageerinud. Mis, nagu öeldud, torkab nii meeldivalt silma taustal, kus iseseisvuse vana vastane Savisaar on asunud käituma Viktor Kingissepana ja väljastab koos Ain Seppiku ja Toomas Vitsutiga vägivallatsemise jätkamisele manipuleerivaid avaldusi sarjast „Wilsoni heeringa eest”. Aga ma ennustan, et tema tunnike tuleb. Juba praegu on ta viidanud oma põranda alla mineku võimalusele (kas keegi teab, kus tänapäeval elutsevad õed Tellmannid, kes võiksid Edgarit oma pesukapis varjata?). Savisaar võiks enne edasisi avaldusi meenutada ühte EV esimestest ministritest, Villem Maasikut, kes samuti otsustas põhiseadusliku korraga pahuksisse minna.

Ja lõpetuseks, olles kiitnud spetsiifiliselt Eesti sotsiaaldemokraate, kiidaksin ka rahvast (sõltumata rahvusest), kes on säilitanud vaoshoituse, külma närvi ja hea huumorimeele. Eks ütles ju juba Arnold Rüütel omal ajal, et meie demokraatia eripäraks on relvastatud rahvas. Kes võib liikuda tarvidusel suurte hulkadena suurtel kiirustelJ Viimast väidet kinnitab abipolitseiga liitunute arv, aga ka üldine valmisolek oma kohuseid täita.

Neile, kes arvavad, et aeg on valitsust vahetada, osutan, et kui põhiseaduslik kord on jälle tagatud ning olukord normaalne, teeme oma demokraatliku protsessi raames, mida ise heaks otsustame. Senikaua kuni Kremli suunast tulevad ähvardused ja manipulatsioonid kestavad, ei anta jalatäitki järgi. Oleme ju isegi disproportsionaalsed, sest Kreml lükkas kõigepealt paarsada tuhat hauaplatsi buldooseriga siledaks. Ja alles seejärel siirdasime meie Kremli kuju sobivamale kohale. Ning me pole veel kasutanud siseminister Hellati võtet väljasaatmise osas. Kui mäss Eesti riikluse vastu jätkub, siis ei maksaks seda võtet arsenalis küll välistada.