All posts by Indrek Tarand

Miks Kaja Kallase kriitika Eesti valitsuse ja volinik Ansipi suunal on õige?

Autoriõiguste reformi eelnõus on kaks ettepanekut, mis löövad laineid:  artikkel 11, mis käsitleb uut autoriõigust meediaväljaannetele ning artikkel 13, millega tahetakse kehtestada veebiplatvormidele kohustuslik üleslaadimiste filter.

Artikkel 11 – „Ancillary copyright“ või „copyright for press publishers“ ehk uus autoriõigus meediaväljaannetele

Tegemist on täiesti uue õigusega, sest uudised pole kunagi varem autorikaitse alla käinud. Siiani on kaitstud ainult loomingulisi teoseid (ehk raamatud, luuletused, muusika, laulusõnad, filmistsenaariumid jne), aga mitte uudiseid või artikleid. Sellel on ka lihtne loogika, sest uudised ei ole kunstilised teosed vaid pigem faktilised tekstid. Mitte et uudiste kirjutamise stiilis loomingut ei saaks olla, sest mõni ajakirjanik oskab kirjutada paeluvamaid tekste kui teine, vaid lõpptulemusena on tegu ikkagi faktiliste uudistega ning mitte kunstilise loominguga. Põhjus, miks uudistele pole siiani autoriõigusi kehtestatud on lihtne: kui faktid läheksid autorikaitse alla, siis tekiks informatsiooni monopol. Pealegi on ajakirjanik loo, mitte faktide, autor.

Tehnilises mõttes on tegemist naaberõigusega (neighbouring right). See tähendab, et uudistele ei kohandata olemasoleva autoriõiguse kaitset, vaid luuakse uus kõrvalõigus. Praktikas tähendab see aga seda, et ancillary copyright puhul ei kehti de facto erandid mis praeguses režiimis olemas on, näiteks õigus allikale viidates uudist tasuta tsiteerida. Teiseks on olemasoleva korra puhul oluline kaitse rakendumise lävend: nimelt tekib kohustus teose taaskasutamise puhul maksta raha (maksmata jätmise puhul autoriõiguse rikkumine) ainult siis, kui taasesitatud/reprodutseeritud on märkimisväärne osa teosest (significant part). Seega, olenevat teose kogupikkusest, on mingi osa tasuta tsiteerimine alati lubatud, eeldusel et originaalallikale on viidatud.

Ning just selles viimases osas peitubki probleemi tuum: osade meediaväljaannete lobby tahab tasu artikli tillukese osa tsiteerimise eest ehk siis pealkirja või lühitutvustuse (snippet) tsiteerimise eest. Lühitutvustused ehk snippet-id on meile kõigile tuttavad. Tegemist on kas esimese lausega või lühitutvustusega, mis on kuvatud näiteks Google’i otsingu tulemustes või artikli linki Facebookis jagades.

Miks peaks tillukese osa tsiteerimise eest raha maksma? Isegi kui jätta kõrvale teose loomingulisuse aspekt, pole traditsiooniline autorikaitse kunagi nii väikese osa taasesitamist/tsiteerimist kaitsnud. Asi on selles, et samal ajal kui traditsioonilise ajakirjanduse sissetulekud vähenevad (ja seda suures osas selle tõttu, et paljud paberlehte enam ei osta), on Facebook ja Google kasumitootmises vägagi edukad. Teisisõnu tahaksid meediaväljaanded Google’i ja Facebooki käest raha saada, kuid nagu praktika on näidanud, ei toimi see süsteem reaalsuses ehk turumajanduses.

Saksamaal jõustus selline õigus siseriiklikult 2013. aasta augustis ning kõnekeeles nimetati seda isegi Google’i maksuks (Google tax). Ainult et meediaväljaanded ei hakanud selle peale Google’i käest raha saama. Google ei tahtnud otsingutulemustes pealkirja ja snippet-i kuvamise eest raha maksta, ning seega eemaldas otsingutulemustest artiklid. Kohalolek Google’i otsingutulemustes oli aga meediaväljaannetele endile kasulik: rohkem inimesi leidis nende artikleid, mille lugemiseks pidid nad nagunii väljaande enda lehele suunduma, tõstes nõnda väljaande reklaamitulu. Seega andsid kõik suuremad väljaanded Google’ile tasuta litsentsi oma artiklite kuvamiseks ja teisisõnu loobusid vabatahtlikult õigusest uue seaduse kohaselt raha saada. Kuna motivatsioon tasuta litsentsi andmiseks on muidugi suurte otsingumootorite kasuks, siis antud meede lausa kahjustas konkurentsi: Google sai tasuta litsentsi, aga väiksemad otsingumootorid ei saanud.

Hispaanias prooviti täpselt sama asja teha, ainult selle vahega, et erinevalt Saksamaast ei tohtinud väljaanded tasuta litsentsi anda. Seega sulges Google oma „Google news“ teenuse Hispaanias ning kohalik meedia kannatas.

Lobistid muidugi üritavad väita, et Google kuritarvitab oma prominentset positsiooni. Jah, ilma suure osa otsingutulemusteta oleks Google’i väärtus kasutajale kindlasti madalam, aga väide, et Google teenib meedia arvelt ebaõiglaselt kasumit sellega, et kuvab nende artikleid otsingutulemustes, on naeruväärne. Pealegi, nagu eelnevalt mainitud, on otsingutulemustes olemine meediale kasulik: nende artiklid levivad paremini ja nad teenivad rohkem (kuna rohkem inimesi külastab nende enda lehte, et artiklit lugeda).
Miks siis väljaanded lobivad millegi vastu mis on neile endile kasulik? Kas nad arvavad naiivselt, et vaatamata ülaltoodud näidetele saavad nad Google’i käest raha välja pressida? Nii võib mõnede puhul kindlasti olla, aga kuulda on olnud ka natuke süngemat teooriat: väiksemad väljaanded kannatavad rohkem kui suured meediakontsernid juhul, kui nende artiklid Google’is ei levi. Teisisõnu, Financial Times või Frankfurter Allgemeine kodulehele võib lugeja iseseisvalt (ehk mitte läbi Google’i) sattuda palju suurema tõenäosusega kui väikese või regionaalse ajalehe veebilehele. Seega võidaksid antud meetmega suured väljaanded. Praktikas juhtuski nii, et väiksemad väljaanded protesteerisid ülalmainitud Hispaania seaduse vastu, mis kehtestas litsentsikohustuse, kuid ei lubanud Google’ile tasuta litsentsi anda.

Lobimine sellel teemal on täiesti mastaapne. Ainuüksi mind käis mõjutamas Saksa meediakontserni Axel Springer neljaliikmeline delegatsioon. Keset kohtumist sadas sisse veel mingi viies tegelane, aktsendi järgi prantslane, kes lisaks ülaltoodud absurdile, üritas üles kütta viha mängides EL vs USA kaarti. Ehk siis midagi stiilis „vaadake, USA firma Google teenib raha, meie meedia arvelt, selle vastu peame võitlema protektsionismiga“. Sellist EL vs USA vastuolul mängimist olen ka varem Euroopa Parlamendis kohanud, aga mind jätab see külmaks. EL ei ole edukam, kui me protektsionistlikke meetmeid rakendades enda turgu USA firmade eest kaitseme. Vastupidi, ei tasu olla kade, vaid peaksime hoopis ise Euroopa Liidus innovatsioonile panustama. Jah, suurem osa tehnoloogiafirmadest ja internetiplatvormidest tulevad hetkel tõesti USAst, aga näiteks Spotify on hea näide, et ka eurooplased on innovatsiooniks täiesti suutlikud.

Peale tohutut keerutamist ja udujuttu taandus Axel Springeri lobistide jutt ainult sellele, et nad tahaksidki pealkirjade ja snippet-ite tsiteerimise eest raha saada. Üks neist väitis, et aktuaalsusega kursis olemiseks ei ole tal tihtipeale muud vajagi kui pealkirju sirvida, ning leidis, et selline lähenemine on ebaaus meedia suhtes, kes selle pealt raha ei saa. See, et inimesed aina vähem loevad, on muidugi kurb, aga see ei tähenda, et väljaanne peaks ainult pealkirja (ehk fakti) ja mitte loo enda eest tasustatud saama. Analoogselt saab praegu ka toidupoe järjekorras või ajalehekioski ees pealkirju sirvida ja seda midagi maksmata ning täiesti ilma Google’i või muu interneti platvormi abita.

Ajakirjanduse kahanev sissetulek on muidugi probleem, ning võib teatud määral sõltumatut meediat ähvardada, aga antud eelnõu sellele mingit reaalset lahendust ei paku. Peame leidma targema lahenduse ja lähenemise, kui et ainult: „vaatame kellel parajasti raha on ja üritame vägisi sellest mingi osa endale nõuda“. Kuna tarbijaharjumused soosivad üha enam internetti, ostetakse paberlehti vähem ning praktika on näidanud, et tasuta kättesaadavaid artikleid loetakse rohkem kui pay walli taga olevaid. Seega piirdub väljaannete sissetulek tihtipeale reklaamiga, mida nad müüvad ja tasuta artiklite juures kuvavad. Paljud sektorid on pidanud interneti ja tehnoloogia arengu tõttu oma ärimudeli ümber mõtlema, aga see ei tähenda, et me oleksime kehtestanud e-mail-idele mingi maksu kuna nende kasutus kahjustas postkontorite sissetulekuid füüsiliste kirjade vähenemise kujul. Peale mitmeaastast mõõna sai postiteenistus uue hinguse e-kaubandusest tuleneva pakiveo kujul. Antud absurdne eelnõu ja kaasnev industriaalsel tasemel lobitöö on lihtsalt märk, et ajakirjandustööstus, või vähemalt osa sellest, klammerdub kümne küünega aegunud ärimudeli külge (Kaja Kallas, intervjuu ERR-le). Lahendus ajakirjanduse kahanevale sissetulekule peab ka leiduma, sest see ei ole ainult „nende endi“ mure – vaba ja sõltumatu ajakirjandus on meie kõigi huvides.

Artikkel 13 – Kohustus paigaldada veebiplatvormidele  sisutuvastustehnoloogial põhinev seirefilter

Selle ettepaneku kohaselt oleksid veebiplatvormid, kelle lehtedel on kuvatud kasutaja poolt üles laetud sisu/materjali, kohustatud paigaldama filtri, mis tuvastaks võimaliku autoriõiguste rikkumise ning blokeeriks üleslaadimise. Sisutuvastustehnoloogia on veel vähe arenenud ja väga kallis, näiteks on Google’i omanduses olev YouTube taolisesse tehnoloogiasse investeerinud üle 60 miljoni euro ilma soovitud tulemust saavutamata, sest filter annab seadusliku materjali puhul valepositiivse tulemuse. Eriti raske on masinal ära tunda paroodiat, mis on autoriõiguse aspektist seaduslik taaskasutus ning oluline väljendusvorm demokraatlikus ühiskonnas. Seega ohustab antud ettepanek esiteks sõnavabadust ja teiseks konkurentsi, kuna kõigil kasutaja poolt üleslaetud sisuga veebiplatvormidel pole nii mastaapseid ressursse kui Google’il. Antud ettepanek on niivõrd absurdne, et kuus liikmesriiki – Belgia, Holland, Soome, Iirimaa, Ungari ja Tšehhi – esitasid arupärimise antud eelnõu seaduslikkuse kohta Nõukogu õigusteenistusele. Oma kahtluste põhjal küsisid nad, kas eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

Selle asemel, et proovida eesistujana Komisjoni kahetsusväärset ettepanekut parandada, läks Eesti kaasa Saksamaa ja Prantsusmaa lobigruppide positsiooniga ning üritas  kuue liikmesriigi arupärimist ettepaneku seaduslikkuse kohta ignoreerides edasi liikuda.

Niisiis on taaskord see hetk, mil tuleb Euroopa Komisjoni volinikule ja Eesti eesistumisele suuremat ambitsioonikust soovitada. Ning Eesti ajakirjandusele, eriti „Postimehele”, kindlameelsemat ja sügavutiminevamat käsitlemist, sest MEP Julia Reda süüdistamine trollimises oli lask kahurist varblase pihta. Reda lihtsalt julges eesistumist kritiseerida kuue liikmesriigi arupärimise alusel, ning kui Kaja Kallas mõned päevad hiljem täpselt sama asja ütles, noppis sama Postimehe ajakirjanik (kes Redat trollimises süüdistas) kogu loost välja ainult isikuintriigi, ehk selle, et Kallas julges poole suuga Ansipit kritiseerida.

PS: käesolevat probleemi kajastades on Eesti meedias terminit „press Publisher“ tõlgitud kui „kirjastajad“. Vähemalt minu jaoks on kirjastaja asutus, mis annab välja mingeid teoseid, ning sellepärast on antud postituses kasutatud tõlget „meediaväljaanne“. Vahe on minu meelest oluline, kuna antud olukorras ei ole termin „kirjastaja“ neutraalse konnotatsiooniga. Kirjastaja viitab psühholoogiliselt just traditsioonilisele loominguliste teoste kirjastajale (kellele on ajalooliselt autorikaitse kehtinud) mitte ajakirjandusele.

Aivar Pau, Postimees “Eesti eesistumist asuti trollima ja spinnima” (link)

Julia Reda, Euroopa Parlament “Censorship machines: concerms ignored” (link)

ERR “Europarlamendi piraat: Eesti toetab tsensuurimasinaid” (link)

Euroopa komisjoni (COM) ettepanek autoriõiguste direktiivi osas (link)

Lugu Malta kirjanikult

PIERRE J. MEJLAK

Suursaadik. (L-ambaxxiatrici)

Matused polnud suured, kuid neist piisanuks, et tõugata terve riik tõsisesse poliitilisse kriisi – umbes nagu mõne vähetõenäolise sündmuse, näiteks kiriku pommitamise puhul. Lisaks vabariigi presidendile ja peaministrile olid kohal kõik valitsusliikmed ja mitu tosinat parlamendi liiget. Ning kogu diplomaatiline korpus.

Suursaadik oli olnud väga armastatud, sest diplomaatilise karjääri redelil ronides polnud ta kunagi kaotanud oma loomulikku sotsiaalset sära. Ning alati oli tal varuks mõni lugu, mida jutustada, isegi kui sa põrkusid temaga kokku täiesti juhuslikult, jõudis ta ikka mõne loo rääkida. Pärast väljapaistvat, teda ühest saatkonnast teise viinud teenistuskäiku polnud tal loomulikult lugudest puudust.

Suursaadiku andeka jutuvestmisega võrreldes oli matusetalitus sama kaasahaarav kui kella tiksumine unetul ööl. Kas nad tõesti ei leidnud kedagi pisut paremate oraatorivõimetega? Isegi mina oleksin ilma mingi kahtluseta selle ilusa inimese kohta sobivamaid sõnu leidnud. Ta vääris paremat ja ühel hetkel tundsin tungivat vajadust leida tee kantslisse ning võtta asi oma kontrolli alla. Selle asemel aga lipsasin kiriku ette suitsu tegema. Randolph ühines minuga mõne mahvi järel. Ta töötab nüüd The Times`is, kuid nagu ikka matustel ikka juhtub, veeres meie jutt kadunukesele.

„Ta on läinud,” kaebles ta nagu mõni preester. „Kas tundsid teda kaua?”

„Head mitmed aastad,” vastasin ma ja ulatasin talle välgumihkli.

„Ma tundsin teda väga hästi.” ütles tema. „Intervjueerisin teda mitmel korral. Ta oli väga huvitav naine. Nii kahju, et nii noorelt suri. Vähk ja kõik. Nad lihtsalt ei suuda sellele ikka veel ravi leida.”

Ta on läinud. Huvitav. Suri nii noorelt. Vähk. Ravi. Ma oleksin samahästi võinud kirikusse jääda, seal oleksin vähemalt saanud silmad sulgeda ja mõtte uitama lasta.

Ma ei tahtnud Randolphile rääkida, kuidas ma suursaadikuga tuttavaks sain. Olime Randolphiga koos ülikoolis, kuid polnud kunagi lähedased ning isegi kui oleksime olnud lähedased, oli minu isiklik lugu suursaadikuga kaugelt liiga isiklik, et seda matustel rääkida. Ma oleksin võinud siis tajuda tema silmi mind vaatamas, nagu minuga matustel ikka juhtub. Kui näiteks mu vanaema suri, siis ma ei suutnud kirstu suunas vaadata. Olin kindel, et vanaema teadis nüüd äkki kõike, mis tema eluajal juhtus. Isegi sündmusi, kus ta kohal ei viibinud. Ta näeb kõiki hetki, mil ma talle valetanud olen; hetki, mil tema rahakotist peenraha varastasin ja mis veel hullem – mil tema suurel voodil masturbeerisin. Vanaema matuste ajal tundsin, kuidas ta silmad puurivad mind, näidates mulle, et ta teab nüüd: ma pole ingel, kellena soovisin näida. Sama tunne oli suursaadikuga. Loomulikult ei hakka ma oma lugu rääkima. Las Randolph arvab, et ta tundis Suursaadikut minust paremini. Mis tähtsust sel on? Mõelgu pealegi, et ta jättis oma intervjuudega Suursaadikule sügava mulje. Idioot.

Kui ma esimest korda Suursaadikuga kohtusin olin 27-aastane – mis oli kahtlemata parim aeg mu elus. Magasin iga päev erineva tüdrukuga ja taskuraha oli piiramatult. Ning kui esimesed paar kuud tüdrukuga on suhte parim aeg, uskuge mind, siis kümme aastat liikumist ühest suhtest teise nende esimeste kuude nimel on veel palju parem. Isegi tolles vanuses välgatas mulle aeg-ajalt, et mu elu on suurepärane. Nii et võite ette kujutada, kui kõrgelt ma nüüd tagantjärele neid noorusaastaid hindan.

Minu lugu juhtus märtsis. Päevad venisid pikemaks, aga ilm oli veel külm. Nõnda ei tahtnud ma lahkuda hästi köetud saatkonnast, kus igas nurgas küdes kamin. Peaaegu kõik olid lahkunud, kuid minul polnud kiiret tühja hotellituppa, kus keegi mind ei oodanud. Ma ei mäleta, kuidas meie vestlus tol õhtul seksile pöördus. Võis olla, et minu luule pärast, mis oli küllastunud seksist. Mäletan aga, et olin tema kontoris selleks, et signeerida mõned oma raamatud ning mingil hetkel ta mainis luuletust Chopinist. Selle olin kirjutanud Varssavi lennuväljal, lugu mehest ja naisest, kes kohtuvad lennujaamas, saavad viietunnise lennu hilinemise jooksul tuttavaks ning lõpetavad meeste tualetti sulgudes. Suursaadik ütles, et see luuletus puudutas teda kõige enam. Et lood inimestest, kes esmakohtumisel seksivad, vaimustavad teda.

Kui ta mind uksel tervitas, näisid ta silmad õrritavalt vidukil. Kuid nende väheste Chopini kohta lausutud sõnade ajal muutusid need suuremaks ja meie pikk vestlus algas. Olime nagu kaks lähedast sõpra, kel pole teineteise ees saladusi, kuid samas ka paarike oma esimesel õhtusöögil, kus on nii paljust rääkida. Tund möödus, kuulates vaimustavaid lugusid tema intiimsuhetest. Siis tõigi ta mängu Printsi.

„Sellepärast ma magasingi prints Charles`iga,” poetas ta. „Mitte et ta oleks olnud eriliselt ilus, isegi mitte ilusam kui mees, kellega ma parasjagu koos olin. Aga ta oli Prints, pagan võtaks, ja ta pidi paari nädala pärast Dianaga abielluma. Mulle ei tundunud, et teeksin midagi valet. Ja temaga magamine oli nagu, ma ei oska hästi kirjeldada, nagu ajalooliste mõõtmetega sündmus.”

Ta näis tajuvat, et ma võin tahta küsimusi esitada, ning kiirustas jätkama, vormides huultega naeratuse, mida ei saanud varjata.

„Aga olgu, ma vaevu tunnen teid. Miks ma küll kõike seda teile räägin. Te olete inimene, kes on harjunud saaama, mida tahate. Eks ole?”

Sellest meenus mulle üks mu sloveenist sõber, kes võis saada iga naise ükskõik kus. Isegi siis, kui see naine oli peol koos oma abikaasaga. Tal oli anne vaimustada naisi vestlusega ja nood tahtsid, et see vestlus ei lõpeks iialgi. Kuigi see sloveen polnud just kõndiv entsüklopeedia, erines ta siiski inimestest, kes teavad palju vähestest asjadest või õigemini mitte midagi mitte millestki. Mu sõber teadis nii mõndagi üsna paljudest asjadest. Jumal ise teab, kui palju tülisid ta põhjustanud oli, kui palju paare olid tema pärast teineteise peale karjunud ja koduteel autos vanu haavu lahti rebinud. Aga sellel hetkel oli mu sõber juba mõne uue naise ümber oma võrke kudumas.

Mulle tundus, et mu sloveenist sõber oli mulle palju õpetanud. Näiteks seda, et oma veetlusoskuste arendamiseks ei tohi praktiseerida ainult nende naistega, kes sulle meeldivad. Au contraire, sa pead alustama töödeldes neid naisi, kes sulle eriti ei meeldi. See võimaldab sul olla kohtuniku positsioonis, kelle käes on vile. Sa saad mängu seisma vilistada igal hetkel kui sa seda soovid. Sa näitad, et sind ei huvita kumb mängu võidab. Ning pole miskit, mis avaldaks naistele rohkem muljet kui mees, kellele pole lihtne muljet avaldada. Järkjärgult teenid oma auastmed välja ning hakkad ponnistama rohkemat, lähenema naistele, kes sulle tegelikult meeldivad. Ning alles seejärel, kui oled oma oskused täiuseni viimistlenud, hakkad jahtima naisi, kes sind hulluks ajavad.

Ma pean tunnistama, et tol õhtul saatkonnas, oli Suursaadik just oma parimas vormis. Mõnikord olen mõelnud, et tahaksin minna sinna tagasi ja elada kõik uuesti läbi ilma ühtegi pisiasja muutmata. Või kui, siis mõnd tähtsusetut pisiasja.

Seal ma siis olin Suursaadikuga. Me olime kohtunud vaevalt viis tundi tagasi. Mõni nädal enne seda oli saatkond palunud mul tulla ja mõned oma viimase kogu luuletused lugeda. Kogust, mida oli tõlgitud mitmesse keelde ja mille positiivne vastuvõtt üllatas isegi mind. Suursaadikule meeldisid samuti mu luuletused. Piisavalt, et mind kutsutaks saatkonna järgmisele kirjandusõhtule.

Enne saabumist teadsin temast vähe, vaid seda, et teda austatakse kõrgelt tänu pikaajalisele diplomaadikarjäärile. Kuid niipea, kui ma teda nägin, avaldas ta mulle muljet. Mõned naised omandavad vanusega teatud võlu. Võlu, mida neil noorena ehk polnudki. Sa märkad seda võlu nende silmis. Pilk, mis väljendab veidike kannatusi, vihjet pettumusele ning suurel määral kirge. Aga üle kõige väljendab see pilk võimalust sekeldusse sattuda.

Suursaadik oli ikka veel ilus naine. Pikk. Sale. Sirged juuksed, meeldiva pruunika varjundiga, milles mõni juhuslik hallikasblond salk. Seljas viimseni kinninööbitud mummuline mantel, mis sobiks pigem viieaastasele. Tal oli pikk ja kahvatu nägu ja nina, mis lausa kutsus suudlusele. Täidlased, ümarad huuled, mis kitsenesid, kui ta naeratas, paljastades valged hambad. Samal ajal õhetasid ta põsed ning silmad särasid.

Mulle meeldivad naised, kel on õnnestunud end sellises vormis hoida veel neljakümne seitsme või viiekümneaastaselt. Seega ma lähenesin ja kui me kätlesime, suudlesin teda mõlemale põsele. Korraks tundsin tema parfüümi lõhna, piisavalt, et veenduda puhtuses, kõrgklassis, ilus ja heas maitses. Tundus, et ta ei kasuta liiga palju kosmeetikat. Võib-olla veidike, et katta mõnda pisikest kortsu kuskil silmade ümbruses. Mingit märgade puulehtede värvi. Raske on sellise naisega vestelda ja talle mitte silma vaadata. Kuid sama raske on silmavaatamist jätkata, sest on tõsine risk lakata kuulamast, mida ta räägib. Need olid silmad, mis olid mind uksel, kus ta mind vastu võttis, õrritades rabanud. Kui tähelepanu vaid silmadele keskendada, võis hõlpsasti kujutleda neid silmi mistahes vanuses ihaldatavate naiste näos.

Mu sloveenist sõbra teooriates oli koht ka provokatiivsete silmade jaoks. Ta oli jõudnud järeldusele, et vastupidiselt laialt levinud arvamusele ei tähenda seesugused silmad nagu Suursaadiku omad, et naine on sel konkreetsel ajahetkel orienteeritud seksile. Sellise ilme näole manamine võib olla ka pikaajaline harjumus, et veetlus muutuks osaks tema loomulikust ja igapäevasest väljanägemisest. Niisuguste naistega peab olema ettevaatlik, sest nad ei pruugi tegelikult seksist huvitatud olla, oli mu sõber mind hoiatanud. Ning hooletus võis kaasa tuua probleeme.

Suursaadiku küsimus minust kui mehest, kes saab mida tahab, näis olema retooriline. Seega ma ei vastanud, vaid manasin vastuse asemel näole naeratuse, nagu soovinuks peita seda annet, mille Suursaadik oli just avastanud. Andmata talle aimu, kui hästi ma oma võimetest teadlik olen.

„Teate,” jätkas Suursaadik, „asjad mis juhtuvad filmides, juhtuvad ka tegelikus elus. Kes oleks osanud mõelda, et ma magan printsiga sel ööl? Ma olin… kui vana ma olingi? Vist kahekümne viiene, jah, sellest on palju aega möödas.”

Ta oli just saabunud Pariisi, saatkonna teise sekretärina. Vaid mõni kuu hiljem oli ta kaljukindel, et diplomaatia on tema kutsumus. Talle meeldis saatkondade maailmas kõik: iga väiksemagi asja jaoks protokoll, oma riigi välismaal esindamise tunne, abi ja kaitse, mida sa hätta sattunud kaasmaalastele osutad, sinu mõju koduriigi ja asukohariigi suhetele. Ja nii edasi ja nii edasi. Algusest peale võttis ta kursi glamuurile: ametlikud õhtusöögid, peod, näituste avamised, teatrietendused, uued kontaktid, elegantsed riided – aastaringne pingeline kalender. Ja üle kõige – võimalus elada välismaal, õppida keeli ja sukelduda teise kultuuri. Elu täis kohtumisi inimestega, kes võivad muuta sind ja su elu.

Sel õhtul, 1981. aastal, seisis ta 25-aastasena Elysee palee fuajees, mis sädeles põrandakividelt vastu peegelduvate kõrgel laes rippuvate lühtrite valguskiirtes. Saadikud ja nende abikaasad olid saalis president Mitterrandi vastuvõtul. President oli veel värskes võidujoovastuses mõne nädala eest peetud valimiste järel. Võis kuulda viiulite ja harfide helisid, klaaside kokkukõlistamist, kõnekõminat ja selle vahele Dom Perignoni pudelikorkide paugatusi. Nende jaoks, kes seisid fuajees, polnud mitte midagi, isegi klaasikest aniisiviina mitte. Nende ainus ülesanne oli oodata, kuni suursaadikud viimaks vastuvõtult tulevad ja saata neid teekonnal läbi Elysee õue seal ootava ametiautoni. See oli kõik. Loomulikult oleks ta tahtnud olla hoopis peosaalis külaliste keskel. Kuid veelgi enam tegi talle haiget, et toonane suursaadik ei olnud tahtnud teda enda kaaslaseks võtta, – isegi mitte mulje avaldamiseks, tõrjumaks jutte kapis olemisest, – vaid oli läinud peole üksi ning jätnud tema allkorruse fuajeesse ootama.

Nii ta siis seisis seal koos ühe Ungari saatkonna sekretäriga, keda oli kohanud mõni kuu varem investeerimiskonverentsil. Mõlemad panid tähele, et enesekindlalt sisse marssivatelt külalistelt ei küsinud tegelikult keegi mingit kutset. Tundus, et kui sa sammuksid fuajeest palee peatiiba viivate usteni, siis kaardiväelased lihtsalt avavad need sinu ees.

Nimetage seda nooruslikuks hoolimatuseks või ajage see Pariisi suveöö süüks, aga võib-olla nad ka arvestasid, et neid saadetakse ukselt tagasi. Mis iganes see ka polnud, küpses nende kahe peas plaan ning õlgu sirgeks ajades ja ülbevõitu ilmed näol liikusid nad ukse suunas. Kui nad olid jõudnud uksest umbes viie jala kaugusele lõid sõdurid, kes olid riides nagu mingid peigmehed pulmatordil, uksed pärani valla. Ja nad sisenesid naeratades.

„Tere tulemast Elyseesse!” lausus tema ungarlane erutatult ja prantsuse aktsendiga „Pole paremat viisi vanglast põgenemiseks kui läbi peasissepääsu!”

Nad ronisid üles peatrepist, mida kaunistasid Alexandre Cabaneli varase perioodi maalid, ning jõudsid ülemise ukseni, kus oli veel teisigi külalisi. Taas avasid valgetes kinnastes käed samasuguse lihvitud õukondlikkusega neile uksed. Nüüd leidsid nad end juba peavestibüülist, mida katsid punased ornamentidega vaibad, akende ees sametkardinad, maalitud laed, pildid seintel ning küünlad, mis valgustasid kõike. Muusika kõlas nüüd juba palju meeldivamalt ning Debussy meloodiat oli võimalik ära tunda, ehkki see segunes klaaside kõlina ning külaliste jutusuminaga.

Vaevalt olid nad sisenenud kui nad nägid Mitterrandi kätlemas vasakule, paremale ja keskele. Kui rahul iseendaga ta paistis, nautides end kui meest, kelle oskused tõid sotsialistid tagasi Elysee paleesse. Tema kõrval oli Margaret Thatcher, sinises põlvini ulatuvas kleidis, hoides käes shampanjaklaasi, mis aga ei näinud talle huvi pakkuvat. Ka meie kaks sissetungijat olid nüüd klaasid pihku saanud ning tegid rahvamassis endale teed, jäädes ühes rahulikumas nurgakeses hetkeks puhkama. Ungari saatkonna sekretär sosistas midagi mehest, kes just nende ees mingi blondiiniga flirtis.

„Hispaania opositsiooni liider Felipe Gonzales. Arvatakse üsna üksmeelselt, et ta võidab järgmised valimised,” briifis ungarlane, hoides nüüd juba tühjaks joodud shampanjaklaasi, arvates ilmselt, et ta noor kaaslanna kobab pimeduses.

Samuti silmasid nad vastvalitud Itaalia peaminister Giovanni Spadolinit vaid mõni meeter neist eemal. Ta vestles kaunis konarlikus inglise keeles külalisterühmaga, kes tundusid olema Hiina saatkonnast.

„See oli nii uskumatu!” meenutas Suursaadik. „Seal ma olin, noor teine sekretär, ümbritsetud Euroopa tipp-poliitikutest. Ühel hetkel ma lausa astusin Gaston Thorni, kes oli siis Euroopa Komisjoni president, varvastele. Mäletan siiani, kuidas ta pöördus ja palus minult vabandust. Kas suudad seda ette kujutada? Aga ma tundsin end siiski ebamugavalt ja otsisin pidevalt oma saadikut, keda aga polnud kuskil näha. Minu ungarlasest kaaslane oli seevastu rahulik ning tal õnnestus ka minu ärevus hajutada, öeldes et kui ka saadikud meid avastaksid, nad arvatavasti naeraksid ja lööksid Elysee turvameetmete terviseks klaase kokku.”

Nii jäid need kaks peosaali, haarates ikka ja jälle shampust kandikutelt, mida kelnerid kui kerjused linnaväljakul keset turistide summa saalis ringi kandsid. Peamisele baarilauale diskreetselt lähenenud ungarlane haaras hõrgu magustoidu, aga tema hoidis tagasi üritades ära arvata, missugune paljude delikatesside seas on kuulus foie gras. Just sel hetkel tajus ta kellegi lähenemist.

„Kui oleksin teie asemel, ei jätaks ma mingil juhul austreid proovimata. Need olid pea sama head kui need, mida pakutakse Whitstable`is”

Ta pööras ringi ning leidis end seismas silmitsi prints Charlesiga, kes kandis valget ülikonda ja punast kikilipsu ning kes osutades taldrikule, kus ujusid sidrunimahlas austrid. See oli küll viimane inimene, kellega ta oleks lootnud kohtuda ja loomulikult kaotas ta hetkeks kõnevõime. Kuid selle asemel, et talle vastust oodates otsa jõllitada, heitis prints pilgu hoopis oma klaastaldrikule, millel lebas erkoranži koorega pooleldi söödud hiiglaslik juustuviil. Ta hammustas seda ning sõnas üllatusega hääles: „Ahh, Boulette d`Avesnes . Te lihtsalt peate seda maitsma!”

„Ma maitsen,” suutis meie peategelane kuuldavale tuua, häbelikum kui eales varem.

„Prantsuse juustu võrdkuju,” jätkas prints. „Tugevam ja vürtsikam kui mistahes teine juust. Kas te teate kuidas prantslased Boulette d`Avesne`i kutsuvad?” küsis prints, lõigates noaga juustust uue tüki.

Loomulikult polnud tal aimugi.

„Le suppositoire du diable!”. Seda öelnud, pistis prints juustutüki talle suhu ning purskas naerma. „Muide, mu nimi on Charles,” tutvustas ta end veidi neelatades. „Väga meeldiv teiega kohtuda.” Ta sirutas käe.

„Elena,” vastas naine kätt ulatades.

„Kui armas nimi. Teile nii sobiv”

„Tänan teid!” ütles ta pisut kohmetult ja ühtlasi hirmu tundes nüüd järgneva küsimuse ees.

„Ning te olete siin esindamas…?”

„No tegelikult ei peaks ma siin olemagi. Olen lihtsalt teine sekretär saatkonnas, aga ma nägin kõiki sisenemas ja mõtlesin, et ehk proovin ka õnne”

Prints lausa purskas naerma, kuid kogus ennast kiiresti ja hakkas vestlema. Et kuidas ta ennast välismaal elades tunneb, kas ta tahab jääda või mitte, küsis tema riigi kohta.

Kui Elena pöördus, et otsida pilguga oma Ungari kaaslast, ei leidnud ta teda kusagilt. Võib-olla oli ungarlane kohtunud oma saadikuga, kes üllatas alluvat pahameelepuhanguga ning käsutas ta allkorrusele tagasi. Tal polnud aega mõelda, kus ta enda suursaadik võiks olla, sest prints Charles puudutas teda õrnalt õlast, nagu lugenuks ta mõtteid ja sõnas: „Ärge muretsege. Kui me kohtame teie bossi, ütleme, et olete siin minu kaaslasena. Nüüd aga lubage, ma tutvustan teid oma hea sõbra Helmutiga.”

Ning nad suundusid Saksamaa kantsleri poole, kes parasjagu teeskles, et pühib oma pintsakult puru, ilmselt soovimata tunnistada, et tegemist oli kõõmaga.

„Võid vaid kujutleda, kuidas ma end seal saalis tundsin,” pihtis Suursaadik. „See oli nagu unenäos. Prints tutvustas mind nii paljudele inimestele. Isegi Mitterrandile endale. Mäletan, et Charles rääkis presidendiga Michel Platinist, kes oli siis veel noor ja paljulubav jalgpallur. Tema klubi oli Prantsusmaa meister, see oli mingi rohelistes särkides mängiv meeskond, mis oli just võitnud. Ma mäletan, et nende fännid vehkisid roheliste lippudega. Kõik olid kindlad, et Platini viib Prantsusmaa maailmameistriks. Kuigi hiljem, kui ma ei eksi, võitis hoopis Itaalia.”

Ma kuulen end ütlevat, et tõepoolest, need olid itaallased, kes võitsid ning ka Platini liikus veidi hiljem Itaalia klubisse.

Lugu, mida Elena mulle tol õhtul jutustas oli täiesti uskumatu ja vaimustav. Ma olin lahkunud kodumaalt 19-aastasena, huvitavamat elu otsima ning just selliste lugude kuulamine oligi põhjuseks, miks ma mitte kusagil ei kodunenud. Aga loost veelgi uimastavama loomuga oli selle jutustaja ise.

Ma ei oska öelda, kas see oli vein, mida me jõime või poeesia, mis meid uimastas – mida oli ka sündmuse kutse lubanud – aga seal me olime. Suursaadik rääkimas oma lugu, justkui oleksin ma tema lähim usaldusisik. Mingil hetkel vaatasin maha ja märkasin, et ta oli ühe oma kinga peaaegu jalast ära võtnud. Piilusin vargsi tema paljaid varbaid, märgates, et ta ei kanna sukkpükse. Tema nahk oli kui mingil kahekümneaastasel, ei mingeid sinakaid veene, mis lookleks kui jõed maakaardil. Ei mingeid tumedaid täppe, mis viitaksid varsti tagasikasvavatele karvadele. Ainult puhas nahk. Ning nende paari sekundi jooksul, mil ma ta jalgu vahtisin, kujutlesin ma teda alasti, pabervalged rinnad, roosade nibudega. Suured ja ilusad.

„Uskumatu jah,” suutsin lausuda justkui kommentaariks ning proovisin mõtteid alasti ilust eemale tõrjuda ning taas jutule keskenduda.

„Aga usu või mitte, kõige uskumatum osa on alles ees.”

Nad jäid kokku kogu vastuvõtu ajaks ning pärast kolmandat või neljandat šampanjaklaasi hakkas Elena tegelikult nautima kohtumisi inimestega, keda ta muidu oli näinud vaid televiisoris või ajalehes. Prints nautis tema seltskonda. Kes poleks nautinud? Eminentselt esinduslik noor naine, kes suutis end hästi ülal pidada ükskõik kellega. Kui kell lõi üksteist ja külalised Elyseest lahkuma hakkasid, vaatas ka prints oma randmele ning küsis „Kas liigume?” Ta noogutas nõusolekuks.

Nad ütlesid nägemist neile vähestele, kes veel paigale jäid, teiste seas ka Mitterrand. Viimane ütles: „Oli au teid kohata.” Nad läksid välja lossihoovi. Tal ei olnud tekkinud võimalust kasvõi ühe sõna vahetamiseks oma ülemusega, kes küllap oli lahkunud varakult ning mitte nähes teist sekretäri fuajees, lihtsalt minema kõndinud. Või oli teda äkki tähele pandud prints Charlesi endaga suhtlemas? Mis iganes ka poleks olnud, see ei teinud talle hetkel muret. Paar julgeolekuohvitseri asusid kiiresti positsioonidele, kui nad presidendipalee õuest läbi kõndisid.

Nad jõudsid rue de Faubourg Saint-Honore peale ja siis juhtus midagi hämmastavat. Ta oli arvanud, et prints suudleb lihtsalt ta kätt, nagu ta oli teinud vastuvõtul iga viimase kui daamiga, keda kohtas. Ning tema jalutab siis Champs Elysee Clemenceau metroojaama suunas. Kuid printsil olid teised plaanid ja need tabasid ootamatult.

„Ta vaatas mulle sügavalt otsa ning küsis, kas ma ei sooviks ehk veel väikest napsi hotellis. Kuidas ma oleksin saanud keelduda?”

Ta istus ekstravagantsesse autosse ning see võttis kohalt. „Ma imestan, miks Francois ei taha kolida Elyseesse elama. See on nii maaliline palee,” sõnas prints.

Hotell de Marigny oli sõna otseses mõttes nurga taga ja õige pea olid nad kohal. Prints veenis ühte oma diskreetsetest ja härrasmehelikest ihukaitsjaist, et preili on ajakirjanik ning perekonnatuttav ning ta sooviks veidi omavahel aega veeta. „Ta oli nii võluv. Ütles oma ihukaitsjaile, et ma kirjutan raamatut inglise poliitikast. Suudad sa seda uskuda?”

Nagu filmi vaadates mõnikord juhtub, et samastad end peategelasega, pean minagi tunnistama, et mõtlesin ennast printsi asemele. Mul oli palju küsimusi, ma tahtsin rahuldada oma uudishimu, aga Suursaadik ei andnud mulle vähimatki võimalust. Ühe korra ma segasin vahele, et pärida, kas olin õigesti aru saanud et Suursaadikul oli tollel perioodil keegi.

„Jah muidugi,” vastas ta mulle otsa vaadates. Siis naeratas ta laialt ja kummaliselt, nentides: ”Aga tead, see oli kõigest poiss-sõber. Me olime koos olnud viis kuud, aga tema pidi minema Itaaliasse õppima. Muidugi olin ma truu, ära saa minust valesti aru. Aga teisalt, ka mina olen üksnes inimene.”

Iga minutiga tundus Suursaadik mulle aina veetlevam. Meenus tema jalastvõetud king ning ma piidlesin alla, et näha kas ta paljas jalg on ikka seal. Ning see oli seal. Tõstsin silmad taas ta silmadele, peatudes mõne hetke ta kätel. Ta sõrmed olid pikad ja peened nagu klaverimängijal. Aga õrnad ja graatsilised. Täiuslikud. Ta kandis väikest siledat sõrmust, mille keskel oli auk.

„Tol ööl ei olnud meil mingit juttu poiss- ega tüdruksõpradest,” jätkas Suursaadik. „Ma teadsin leedi Dianast ja abielust, kuid oli ilmselge, et ta polnud armunud. Ning kui ma hiljem telest laulatust vaatasin, oli mul neist kahju. Aga see on hoopis nende lugu.”

Sel ööl läksime tema sviiti ning ta tegi mu olemise hästi mugavaks. Tundus, nagu kohtuksime viiekümnendat korda.”

Mina ei küsinud midagi, kuid mu silmad lausa kerjasid jutu ülejäänud osa. Suursaadik naeratas, tundes minu huvi üle rahuldust.

„Ma leidsin pudeli Martini Biancot ja valasin endale klaasikese.”

Siis võttis ta kaks jääkuubikut laual olevast hõbedasest jahutajast ning poetas need klaasi, samal ajal, kui Charles võttis kaelst lipsu ning viskas oma pintsaku voodile. Ka tema valas endale Elena leitud pudelist klaasikese.

„Nad on nüüd maailma parimate rummitegijate hulgas ka,” lausus Charles klaasi käes hoides. „Ma käisin eelmisel aastal Mehhiko visiidil nende vabrikus La Galarzas. Andy Warhol oli ka seal, et anda üle margi asutaja Don Bacardi Masso portree. Vaimustav portree, ma pean tunnistama.”

Prints oli uskumatult kultuurne, seletas Suursaadik. Ühel hetkel rääkis ta Bacardist, siis juba Warholist, kes maailma rikkamaid inimesi oma pilte ostma meelitas. Kõigist neist: Iraani šahh, Liza Minelli, Brigitte Bardot. Ja juba järgmisel hetkel rääkis ta maalist, mida Elena talle väga meenutas.

„Missugusest maalist,” jõudsin ma küsida.

Young Woman Drawing. Marie-Denise Villers. Ma kandsin sel õhtul ilmselt oma kõige pikemat kleiti, ehk seetõttu. Või mu juuste pärast. Me istusime nagu me sinuga istume praegu. Ja äkki ta ütles mulle, et ma olen väga ilus ja kummardus mind suudlema.”

Nüüd sain ma teadlikuks, et minu põlv ja Suursaadiku põlv puutuvad kokku ja nõnda on olnud juba mitu minutit. Kumbki meist ei tõmbunud eemale. Ja kui ta jutustas mulle veel asju oma kireööst printsiga, tundsin järjest rohkem tema lõhna. Võib-olla veini ja jookide mõjul, igatahes ma nihkusin lähemale. Ning äkki ma tundsin, et tahan teda suudelda. See peab olema õrn, mitte jõuline või kobav. Ja siis ma võtan talt riided vähehaaval ning justkui homme oleks väga kaugel, hellitaksin iga ta kehaosa oma huultega.

Näis, et Suursaadik soovib sedasama, kuid ikkagi kulutasin terve minuti oma Sloveenia sõbra teooriale mõeldes. Mis siis, kui ma proovin ja muutun ohvriks, mille eest sloveen oli hoiatanud. Mulle meenus taas et keegi, kas suursaadik või keegi teine, ma olin nüüd segaduses, oli ütelnud, et ta on abielus. Nüüd oli aeg teha oma käik, mängida välja õige kaart. Ma segasin ta jutule vahele selge otsese küsimusega, näidates talle, et ma olen valmis võtma täiesti uut kurssi.

„Ja kuidas on teie abikaasaga?”

Ta ei ütelnud midagi, aga ta vastus kaikus ruumis. Tema huulekurv. Tema silmis kasvav iha. Ta astus veel lähemale ja pani oma käe mu puusale.

Mu käed olid ümber ta näo, mis oli värske ja ilus ning ma suudlesin teda.

Alguses suudlesin ainult mina. Siis võttis ka tema mu näo käte vahele ja suudles vastu. Me seisime, huuled jälle ja jälle vastamisi ning riietasime teineteist aeglaselt lahti. Kaminas põles tuli ja selle kõrval seisid emotsioonitud lipud. Valged pitsid. Ta keha oli täpselt niisugune nagu olin ette kujutanud. Rinnad, suured ja soojad. Pehmed reied, nagu soe savi ümber mu keha. Aroom.

Kui ma ta sisse sain, tuli mulle meelde, et ka prints on samas kohas olnud. Kuid esmakordselt mind ei häirinud, et keegi teine on seal olnud enne mind. Selle asemel mu ego paisus, sest olin kui keegi, kes kaitseb kõigi tavaliste inimeste au, esitades väljakutse neile, kes petavad end kujutelmaga, et miski sünnipära teeb nad eriliseks. Ja iga kord, kui Elena oigas, näis mulle, nagu tahaks ta sellega öelda, et ta ihkas mind võtta selsamal hetkel, kui ta nägi mind taksost väljumas.

Sellest päevast alates pole ma saanud prints Charlesi enam tajuda nii nagu varem. Ta pole enam tegelane teistsugusest maailmast. Ta on lihtsalt kutt, kes on maganud sama naisega, kellega mina. Suursaadik oli mind juhatanud eksklusiivsesse klubisse. Meie, Charles ja Diana, tegelikult kogu kuninglik perekond. Ma hakkasin asju teisiti nägema. Võib olla Suursaadik ei tajunud, et ta oli minuga midagi sellist teinud.

Kuidas ma saaksin kõike seda rääkida Randolphile, kes tuiab kiriku ees ringi nagu lapse mänguvurr? Ta ei usuks seda ju kunagi. Las Randolph naudib fakti, et ta on Suursaadikut intervjueerinud, et suursaadik lubas ta mõne väikese saladuse ligi. Vaene mees see Randolph. Mille üle ta veel head meelt tunda võiks, vilets vennike selline. Miks lõhkuda tema mullike, jutustades talle, kuidas Suursaadik tol ööl mind oma katusekorterisse viis ja me peaaegu ühtegi hingetõmbe pausigi ei teinud.

„Ja tead, Suursaadik hoidis väljalõiked minu intervjuudega alles,” uhkustab Randolph, sigarett käes ja toob mind tagasi maa peale. „Kui jutustaksin sulle ühe loo, sa ei usuks seda eales.”

„Mmhh,” pomisen vastu, näidates ehk pisut huvi üles.

„Viimane kord, kui tegime intervjuud, ta oli pisut joonud. Tal oli parasjagu keeruline periood elus. Sa ei tea ehk, aga sel ajal kulistas ta pool pudelit viskit iga päev. Aga ükskõik, tol päeval jutustas ta mulle täiesti uskumatu loo.”

„Ja mida ta sulle siis jutustas?”

„Sa ei usu seda iialgi.”

Ma tunnen oma südant kiiremini põksumas. Kas Suursaadik võis tõesti jutustada Randolphile sama loo?

„See juhtus ajal, mil ta teenis Pariisi saatkonnas ja ta läks vastuvõtule Elysee palees, kuhu ta lipsas sisse ilma kutseta.”

Niisiis, Suursaadik oli ka talle seda lugu jutustanud.

„Ning sa ei arva iialgi ära, kellega ta seal lõpuks kokku sai!”

Ma tahan Randolphile näidata, et tema lugu ei üllata mind mitte sugugi, olgu ta neetud. Randolph käib mulle nüüd täiega närvidele.

„Kas mitte ehk prints Charlesiga?” pakun ma hooletult võltsnaeratusega näol, mis peab talle sisendama „Ma tean seda lugu, sa idioot!”

„Mis prints Charles, kuradi päralt. Loomulikult mitte. See oli Arafat. Ja see öö, mis peole järgnes. See lugu oli nii rabav, mida Suursaadik mulle rääkis. Sa poleks seda iial ära arvanud, kuid sa oleksid pidanud kuulma. Suursaadik tsiteeris Arafati kõnelemas Andy Warholist, Michel Platinist ja nii edasi. Mees. Pärast vastuvõttu tahtis Arafat, et ta jääks ööseks ning ütles oma turvameestele, et Elena on ajakirjanik, kes kirjutab raamatut Lähis-Idast ja et turvamehed võiksid neile tagada privaatsuse. Ning sa oleks pidanud kuulma, kuidas ta kõneles sellest, mida Arafat siis kõike tegi. Seal ta istus, minu vastas, Suursaadik. Kallates ühe viski teise järel…”

Randolph jäi vait ja nähes ta näol uut ilmet, tundsin värinat oma selgroogu pidi jooksmas.

„Ma lahkusin saatkonnast järgmisel hommikul. See oli mu elu parim kepp. Aga kui ma seda peatoimetajale rääkisin, siis naeris ta mu välja. Tuli välja, et kõik, kes eales sellisel kellaajal Suursaadiku residentsi sattusid, said kuulda sama loo erinevaid versioone ja nad kõik jäid residentsi kogu ööks.”

Selleks ajaks oli rahvast kirikuesisele juurde tulnud, plats oli täitunud inimestega. Särav mahagonipuust kirst oli oma viimsel teel kirstukandjate õlul. Ja ma olin võimeline tegema seda, mida ma oma vanaema matustel polnud julgenud. Ma vaatasin otse kirstu poole.

Resolutsioon Ungari asjus

Kui mina isaga Euroopa Parlamenti jõudsin, olid poliitilised rühmad ehk Euroopa-parteid juba moodustatud. On kristlikud demokraadid ja sotsialistlikud demokraadid, kommunistid, natsionalistid ja liberaalid. Aga kuna täitevvõimu liikme ametist vallandamiseks pole parlamendile kihvu antud, siis pole opositsiooni ja koalitsiooni tegelikult väga selgepiiriliselt eristada võimalik. Ning parlamendienamus moodustub (või jääb moodustumata) sõltuvalt hääletusel olevast dokumendist. Nii juhtus ka Ungarit käsitleva resolutsiooniga.

Panin juba ammu tähele, et suuremad parteid olid liikmelisuse asjus küllaltki kinnised. Kui näiteks liberaalide hulgas oli Reformierakond juba Eesti komponendina olemas, siis Keskerakonda sinna pikki aastaid ei võetud. Alles kodukamaral tärganud koalitsioonikallistuste soojuses lipsasid ka kesikud ALDE rühma. ALDE on üldse paindlik, nende hulka kuulub kaks parteid nii Soomest kui Hollandist, prantslasi on lausa kolmest erinevast poliitgrupeeringust. Sotsiaaldemokraadid sellist paindlikkust ei tunne ja Euroopa Rahvaparteigi enamasti mitte. Välja arvatud juhtumil kui mõni rahvuspartei pooldub ehk lõheneb ja mõlemad jäävad siis ikka EPP liikmeteks.  Pikantse intsidendina võib siia lisada, et EPP rühm viskas poolaka Jacek Saryusz-Wolski otsekohe oma ridadest välja, kui viimane söandas avaldada, et „juhul kui Poola valitsus mind esitab, olen valmis kandideerima Donald Tuski asemele”. Mis tähendab, et kandideerimisõigust väljaspool „tagatuba” ei tunnista euroopa konservatiivid mitte üks raas…

Lisaks on neil parteidel oma assotsiatseerunud sõbrad. Näiteks sotsid toetasid Gruusias Ivanishvilit ja konservatiivid Shaakashvilit. Sama nähtust võis märgata Ukraina puhul, kus jaotuti Janukovichi ja Tõmoshenko pooldajaiks. Ning alati kui keegi soovis näiteks viimast vanglast vabastada ja valitsusele seda kohtuasja ette heita, võitlesid teise poole poliitikud meeleheitlikult vastu. Esimesed osutasid õigusriigi ja inimõiguste rikkumisele, teised leidsid ohtralt õigustusi.

Sama joont hoitakse enamasti ka iseenda ridadesse kuuluva partei käsitlemise korral. Olgu teemaks siis näiteks korruptsioon Rumeenias või Bulgaarias. Sõltuvalt sellest, mis partei parajasti valitsuses on, siis teine osapool toob ikka süüdistusi esile ka Euroopa Parlamendis ning asju aeg ajalt ka menetletakse. Aga et ei mindaks liiale, lepivad sotsialistid ja kristlikud demokraadid tavaliselt kokku mingi leebe ja vähemõjuka sõnastuse, resolutsioon võetakse vastu ja elu läheb edasi, nagu öeldakse. Olen ka ise ühe Itaalias juhtunud meediavabaduse probleemi arutelul osutanud probleemi suurele sarnasusele Tallinna linnameedia ja Keskerakonna kõlvatute tegudega. Tavaliselt päädivadki seesugused dokumendid suurema või vähema kasutusega vastava riigi sisepoliitikas, kus nende abil mingeid rünnaku- ja kaitsemanöövreid siis tehakse.

Ungariga on lugu veidi teistsugune. Euroopa Rahvapartei on viimase nelja aasta jooksul kaitsnud Victor Orbanit ja Fideszi päris raudse kilbiga ning nõnda on vaid väga harva saadud tegeliku arutelu algatamiseni. Viimasel ajal on aga midagi muutunud ja kerget kriitikat kostab selle partei juhi Manfred Weberi suust lausa plenaaristungite saalis. Ma ei tea, kas seda olukorda haistes otsustasid neli parlamendirühma oma esindajate kaudu resolutsiooni ettepaneku teha või oli tõepoolest Kesk-Euroopa Ülikooliga lahvatanud probleem ajastuse tingijaks. Igatahes lubati resolutsioon saali. Ahjaa, ühtegi Eesti saadikut algatajate seas ei leidu, küll aga mõistagi Ungari opositsionäär Benedek Javor, kes kuulub roheliste rühma. Ungari sotsid, nagu eelpool viidatud, hoiavad siiski eelviidatud „suurt koalitsiooni” kristlike sotsialistidega. Resolutsiooni tekstiga võivad soovijad ülalpool ise tutvuda, kuigi vaevalt et kõiki juhtumeid, millele viidatakse meie ajakirjanduses, valgustatud oleks. Oluline on resolutiivne osa. Ja see, erinevalt mõningates uudistes edastatust, ei vallanda Euroopa Lepingu artikkel 7 menetlust, vaid vastupidi – paneb alles vastavale parlamendikomisjonile ülesande selline eelnõu ette valmistada. Mida omakorda hääletab plenaar. Ning kui selline peaks vastu võetama, siis liikmesriikide valitsuste esindajad peavad Euroopa Nõukogus samuti otsuse tegema. Kui nad jäävad parlamendiga eriarvamusele, siis Euroopa Komisjon protsessi ei algata. Antud oludes hääletasin mina (ja veel väga paljugi saadikuid) selle otsuse poolt.

Esiteks seepärast, et iga probleemi lahendamine parlamendi diskussioonides on eelistatavam kui tuim teineteise põrnitsemine ja vastastikku mürgistuv suhe. Euroopa Liit on dialoogi ja diskussiooni jumalakoda ning selle mahasurumine oleks mõttetu. Aga teiseks ka seepärast, et Euroopa Liit on klubi, mille liikmed on kohustunud vabatahtlikult kokku lepitud reegleid täitma. Kui need ei meeldi, võimaldab Leping liidust lahkuda (kaasus Brexit). Kui aga on soov edasi liikmeks olla, tuleb täita vahel vägagi karme kohustusi (kaasus Grexit). Aga niimoodi, nagu Victor Orbani valitsus viimastel aastatel harrastanud on, ei ole võimalik. Ei saa korraga kasutada EL rahavoogu, kuid ignoreerida teiste liikmete vajadusi ja soove. Olgu selleks siis energiapoliitilised „erisused” Ungari ja Venemaa vahel, vastandina ühisele energiapoliitikale. Või demonstratiivsed keeldumised ühispoliitikast kriitilistel hetkedel. Muide, Euroopa Parlament on ka 2015. aastal võtnud vastu resolutsioonid Ungari asjus 2015/2700(RSP)2015/2935(RSP) ning mulle ei meenu, et see oleks kuidagiviisi Eestis uudisekünnise ületanud.

Eks juristide hulgad saavad palju piike murda, mida täpselt ja kas ikka rikuti Ungari valitsuse poolt. Kuid selge on, et Ungari on ammendanud suure osa sellest heast tahtest, mida partnerid on ilmutanud ja talle heidetakse ette samasugust sõgedat ülbust, mida viimased viis aastat on ette heidetud Reformierakonnale Eestis. Ja viimane asjaolu on muidugi emotsionaalne. Teiste sõnadega: see on poliitiline kriteerium, mitte niivõrd juriidiline vaidlus. Ning meil Eestis tasuks ka tähele panna, et üks suurimaid hungarofiile ning Ungari aukonsul Eestis – Mall Hellam – loobus oma auametist. Ka tema põhjendusi võib parlamendiliige oma hääletusotsuse tegemisel arvesse võtta. Kõikidele, kes a priori nõuavad „hõimurahva toetamist Brüsseli monstrumi vastu” meenutan, et Orban sulges saatkonna Tallinnas. Rahapuuduse tõttu. Samas saatkonda Castro juures Kuubal ei suletud. Niipalju kommunismivastasusest ja hõimupoliitikast.

Meenub, et kunagi nõukogude ajal kogunesime toonaste tudengitega Tartu Ülikooli „kella alla”, et 1934. aasta sündmust akadeemilise vabaduse kaitseks taaselustada. Jah, hoopis teise riigi ja teise rezhiimi vastu protesteerides kui tegid meie studentidest eelkäijad 1934. Aga pidagem meeles, et akadeemiline vabadus on universaalne ja igikestev printsiip, milleta inimkond roomaks endiselt lamedal maakeral ning teaduse ja tehnoloogilise arengu võimalustest poleks keegi kuulnudki. Süvenemata kõikidesse resolutsioonis viidatud kohtulahenditesse ja muusse, lausun rahulikult: akadeemiliste vabaduste (väidetavat) piiramist peab uurima ja ma hääletan alati uurimise poolt. Recital D:

whereas the Charter provides that the arts and scientific research shall be free of constraint and that academic freedom shall be respected; whereas it also guarantees the freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles;

Muide, mõned Fideszi MEPid on mulle eraviisiliselt lausunud, et tegutsevad oma juhi ülikoolipoliitika normaliseerimise nimel… Elame, näeme.

P.S. Igasuguse kriitika ja käratsemise sotsiaalmeedias kannatan ka ära. 🙂 Kriitikutega püüan dialoogi pidada, käratsejatega toimin vastavalt nende müra suurusele… Võin ilma guugeldamata kihla vedada, et teiste eesti MEPide poolt valitseb hääletusmotiivide osas vaikus… 🙂

Resolutsioon “protestantide” kaitseks

Taheti võtta seisukoht “protestantide” (nende, kes korruptsiooni vastu protesteerivad) kaitseks Venemaal. Tekst lepiti kokku Joint motion for a resolution on Russia, the arrest of Alexei Navalny and other protestors, kuid enne hääletust tekkis kahes fraktsioonis soov see siiski edasi lükata, kuna Peterburi terroriaktide leinaperiood pole veel lõppenud. Ka Roheliste rühm kaldus toetama S&D ning GUE edasilükkamise plaani…

Osutasin plenaaril sellise lähenemise mõttetusele, sest metroorünnaku ohvrid ei saa kuidagi õigustada kogunemisvabaduste rikkumist, eriti kuna Moskvast on juba tulnud signaale, et võimud kavatsevad just seda ettekäändena kasutada oma surve suurendamiseks. Vt ka mulle Venemaalt saabunud meili:

This duma decision is important and should be criticised in the debate!!!

Source reliable!
Duma proposes to ban political protests “for a while” because of the terrorist attack in SpB)

Niisiis, kuna tegu oli kodukorra kohaselt “kiireloomulise resolutsiooniga” (urgency), siis kiireloomulist asja ei saa muuta “edasilükatavaks” (adjournment).  Minu vastu kõneles Helmut Scholz (Saksamaa, die Linke), minu poolt Michael Gahler (Saksamaa, CDU). Hääletuse tulemus oli ülinapp 282 edasilükkamise poolt, 290 vastu. Seega läks kiri resolutsiooniga ka Kremli poole teele.

Mõni asi tuleb vahel hästi välja

Kuigi igatmasti tänu- ja kiituskirjade saamine ja saatmine käib lakkamatult, siis nende sekka eksib vahel ka mõni, mis pole pelk protokollaarne viisakus, vaid südamest südamesse. Ning just need viimased annavad elule väärtuse!

Merci de la part de “vos enfants” !

Cher député,

Nous vous remercions de votre talent, de votre gentillesse et du temps que vous avez pris pour nous ! Nous avons réussi à tenir 15 minutes dans les couloirs sans vous… Quel exploit !

Vive l’Europe et vive Strasbourg et surtout vive les personnes comme vous qui êtes encore capable de voir l’Homme avant tout.
Nous vous souhaitons un bon mandat en espérant vous entendre intervenir pour La défense de la famille 🙂 !

Un souvenir de nos enfants …

Armelle et Aude

Läheb vist valimisteks! // Return of Democracy!


The IT (Indrek Tarand) Initiative is my extraordinary bid (as an independently elected member of the Greens/EFA Group) to be elected into the Bureau of the European Parliament. Besides the fact that Estonia is well-recognised IT power state, which coincidentally takes on the responsibilities of the rotating EU presidency in second half of 2017, there are other, more intrinsic reasons to be considered. So indeed, why should you support me for one of the 14 vice presidents of the European Parliament?

1. To refresh a somewhat rigid system by holding true elections

It sounds a bit radical, doesn’t it? In reality it is nothing more than political pluralism, a cornerstone of true democracy, which by definition means actual elections instead of appointments by acclamation.

We all are used to the fact, that the current system  leads to confirming foregone conclusions. How should one act when the leader of the S&D Group, Mr. Pitella, has announced the end of the Grand Coalition? Perhaps to prevent the collapse of the established reliable system, and thereby introducing total change, we could just hit “refresh” by bringing in an independent candidate from a small group and even smaller member state?

2. To give a fair chance to smaller players

We all understand that the size of the population and of the economy matter in determining member state’s “weight” in taking our common decisions. While it is true that the smaller states are protected by the so-called regressive proportionality, it is next to impossible to imagine an MEP from a country like Estonia ever becoming a member of the bureau in EP. Why? Because the size of the so-called national delegation matters as well. For example – the Estonian delegation in EPP, S&D, ALDE and Greens consist of only the heads of delegations themselves (read 1 member only).  In EPP it equals to power of 1/200, in the Greens 1/50th. However, it is impossible to become a candidate even in the Greens/EFA Group, because you may represent 18% of your country’s electorate (same proportion as Greens in Austria), but you still have one vote against Austrian 3.  Hence the only option for a MEP from such a tiny country to become a candidate is with 40 plus signatures.

3. Ideas to be tested and perhaps executed 

My promise is simple and does not echo the powerful, but sometimes non-specific phrases about „even more Europe”. Yes, I am truly pro-European, but I take a very pragmatic view about what there is to be done in order to restore the citizen’s trust in the union.

One of the few things to be attempted is to enhance the role of the Parliament as an equal co-legislator. This requires a review of our ability to influence budgetary performance of the Union in general, starting with our own institution. The smallest excess in our own spending or slightest mishap regarding transparency may damage our institution more than any anti-European rhetoric can. We must be exemplary in our dealings, which in turn would give us a more authoritative position vis-à-vis other institutions (as executer of parliamentary scrutiny).

In the budgetary aspect, there are three main players in the European Parliament, namely the BUDG and CONT committees, but also the bureau. Currently members from these two committees are not represented in the bureau. I am already a member of both committees, and thereby I would provide the missing link if elected to the bureau.

As a firm supporter of good digital solutions such as AT4AM and e-Portal, which have somewhat alleviated our administrative burden, I pledge to continue on this forward thinking path (by pushing for more innovative and user-friendly solutions as a VP).

I support Gender balance, and these are not just empty words, I have been promoting the inclusion of women in the public sector since the mid-90s when I was director general of the Estonian Ministry of Foreign Affairs (and had to set up the whole diplomatic corps after the fall of the Soviet Union).

Furthermore, I will provide:

-Respect and fair treatment to all MEPs. Meaning that Rules of Procedure should be applied in a fair and uniform way to all of MEPs and political groups, no matter the colour or background.

-Openness to engage with each member, and to accommodate their thoughts and ideas to improve the everyday handling of business as well as to increase the power of the Parliament.

Harari: Viimaks ometi ärkavad liberaalid pikas unest

yuval_noah_harari_photoYuval Noah Harari, Jeruusalemma Heebrea Ülikooli professor, raamatute „Sapiens” ja „Homo Deus” autor.

Kreeka tragöödias viib kõrkus paratamatult katastroofini. Paljude meelest etendame me just sellist tragöödiat, milles liberaalse lääneliku eliidi kõrk olek juhib meid üleilmse kõrbemiseni.
Juba alates 1989 aastast on eliidid Läänes hakanud uskuma „ajaloo lõppemise” narratiivi, mille kohaselt liberaalne demokraatia ja vabaturu kapitalism on võitnud kõiki konkureerivaid ühiskondlikke süsteeme ning seega on enam kui kindel, et maailm muutub globaalseks kogukonnaks, mida juhitakse nende kahe – vabade turgude ja demokraatliku poliitika- abil. Võib-olla säilivad miskid ketserlikud kohakesed ka, aga nende osaks on vaesus ja vägivald ning seepärast näevad nemadki lõpuks valgust ning nad avavad oma piirid ning liberaliseerivad oma turud ja poliitika.
Siiski, 2008 aasta üleilmse rahanduskriisi tulemusel kaotasid inimesed üle maailma usu liberaalsetesse retseptidesse ning aastal 2016 keeldusid valijad nii Suurbritannias kui ka Ameerika Ühendriikides seda retseptirohtu võtmast. Sestap pole ime, et lääne eliidid kaotasid orientatsiooni. Natuke nagu nõukogude liidu eliit kaotas orientatsiooni 1980date lõpus: nad ei saanud aru, kuidas ajalugu sai kõrvale kalduda oma ettemääratud kursilt. Ning nad tundsid puudust alternatiivsest prismast, mille kaudu reaalsust tõlgendada. Orientatsiooni kaotamine sunnib eliite mõtlema apokalüptilistes kategooriates, näiteks sellises et ajaloo suutmatus jõuda ettemääratud õnnelikku lõppjaama võib tähendada vaid üht – rong vuhiseb maailmalõpu poole.

Aga reaalsus ei ole siiski kreeka tragöödia ning 2017. aasta alguses võivad isegi liberaalsed eliidid maailma vaadelda teatud optimismiga. Kreeka tragöödias eelneb katastroof ärkamisele. Kui Ikaros viimaks taipab kui vale oli tema upsakas kõrkus, siis on ta juba vabalangemises ning ei saa selle vastu enam midagi ette võtta. Kontrastina eelnes aastal 2016 ärkamine katastroofile, mis annab meile lootust pehmemaks maandumiseks. Peamine tõik maailma kohta aastal 2017 on fakt, et maailm on tegelikult väga heas vormis.
Viimastel dekaadidel on inimkonna suurimateks saavutusteks haiguste, nälja ja sõdade kontrolli alla saamine. Kaasaegne meditsiin on olnud edukas lahingutes epideemiate vastu, seepärast on inimestel esmakordselt ajaloos võimalik elada nii pikalt, et surrakse vähkkasvaja, südameseiskumise või lihtsalt vanaduse tõttu. Mitte ei surda noorelt mõne nakkuse pärast. Veelgi märkimisväärsem on, et nälg põhjustab palju vähem surmajuhtumeid kui näiteks ülekaalulisus. Tõepoolest otsene nälg ehk elementaarne toidu puudumine on meie eludest tegelikult kadunud. Alles on jäänud vaid nälg poliitilistel põhjustel. Kui inimesed Põhja Koreas või Süürias nälgivad, siis mitte seepärast, et inimkond tervikuna poleks võimeline neid toitma, vaid et nende valitsused soovivad oma inimeste nälgimist.

Ning sõjad. Vaatamata hirmuäratavatele konfliktidele arvukais maakera paikades on vägivallast põhjustatud surmade arv väiksem kui iial varem inimkonna ajaloos. Sõja ja kuritegevuse tõttu sureb vähem inimesi kui enesetappude või liiklusõnnetuste tõttu. Et aru saada kui rahulik ja jõukas oli aasta 2016 pole tarvis rohkemat kui vaid meenutada aega sada aastat tagasi.

Muidugi rida valeotsuseid koosmõjus üha kasvavate ohtutega, mida tekitavad kliima soojenemine ning tehnoloogiline lõhestatus, võib ikkagi viia katastroofini. Kuid see pole vältimatu. 20. sajandi teisel poolel inimkond (ja siia hulka arvame ka Hiina kommunistid ning sovjeedid) suutis tõusta nii kõrgele, et ohjeldada tuumarelvade üldlevinuks saamist. Eelolevatel aastakümnetel kõikide kultuuride ja poliitiliste voolude inimesed võiksid vägagi vabalt olla tasemel, mis võimaldaks tegeleda nii kliimasoojenemise kui tehisintelligentsi problemaatikaga.

Asjaolu, et Lääne eliidid näikse ärkavat unest, mille kohaselt maailma ajalugu on lõppenud, tegelikult suurendab meie võimalusi edukalt globaalprobleeme lahendada. Osa sellest unest koosnes eeldusest, et need eliidid teadvat paremini, mis on inimkonnale hea. See eksitus viis tõsiste geopoliitiliste vusserdusteni, nagu näiteks NATO laienemine idasuunas ja invasioon Iraaki. Tsipake alandlikumad seisukohad nii Washingtonis kui Brüsselis vüiksid viia rahvusvaheliseõ koostöö paranemise suunas.

Viimaks aga: kui eelmiste kriiside aegu 1930dail ja 1960dail aastail esitasid liberaalsele ideoloogiale väljakutseid nii rivaalitsev kommunism kui ka fashism, siis tänapäeval pole õigupoolest mingeid konkurente. Vaatamata kogu pettumusele vaba turu ja liberaalse demokraatia suhtes, pole mitte keegi suutnud sõnastada alternatiivset visiooni, millele langeks osaks kasvõi sõrmeotsaga toetust globaalsel tasemel. Vladimir Putin ei ole Stalin. Temal pole mitte mingit ideoloogiat, mis võiks veedelda töötuid kreeklasi või rahulolematuid mehhiklasi ning põlevsilmseid Cambridge`i tudengeid. ISISe külgetõmme on veelgi väiksem ja mõjutab vaid kuutõbiseid äärmuslasi. Alternatiivsete globaalideoloogiate puudumine tagab ka, et sõja puhkemise tõenäosus on väike. Vastupidi, tulevasi aastaid võib vabalt iseloomustada intensiivne sisekaemus ning katsed sõnastada uusi ühiskondlikke ja poliitilisi visioone. Miks mitte ei võiks liberalism ennast uuesti leida nagu ta seda suutis 1930datel ja 1960datel lahvatanud kriisides. Saavutades seeläbi enam veetlevust kui kunagi varem.

Niisiis, kuidas peaksime tegutsema aastal 2017 ? Esimese asjana peaks vaiksemaks keerama igasugu hävinguprohvetluse. Ning asendama paanika hämmeldusega. Paanika on kõrkuse erivorm, mis tuleb eeldusest et isik teab imetäpselt, kuhu maailm liigub. Hämming aga on tagasihoidlikkus ning seetõttu selgepilgulisem lähtekoht. Kui sul on kiustaus lausuda, et apokalüpsis on meile paratamatu, siis proovi selleasemel endale lausuda:” Tõde peitub selles, et ma lihtsalt ei saa aru, mis maailmas toimub.”

Have you got some news on Rail Baltic?

Äsja valmis avaliku arvamuse küsitlus sellest, mida Eesti inimesed Euroopa transpordiprojektist Rail Baltic teavad ja mida ei tea. Tundub, et teadmisi on mitmekesiseid, kuid need põhinevad erinevate infokildude kokkusobitamisel ja Eestile asjakohase terviklahenduse loomiseks on ikka veel väga palju teha.

Miks hoida teavet, kasvõi seniste ja tulevaste kulude kohta avalikkusele kättesaamatuna? Põhjendades seda tegevust konkurentsi- ja ärisaladusega? Riigiettevõtete ärisaladused on meile ju juba kurjalt kätte maksnud (Memento Tallinna Sadam, Eesti Energia, EAS…). Ning jutt konkurentsist on ju täitsa jabur – Ferrovie dello Stato ei taha Soomaale konkureerivat kiiret liipripaari ehitada 🙂

Niisiis kunagi pole liiga hilja arutada selle üle, mis oleks optimaalne mitte ainult parteipoliitikutele, vaid inimestele märksa laiemalt.

Esitlus: esitlus-28-11-16-rb-001

Marvel Riik, Rail Baltic: palju räägitud, aga rahvale suhteliselt tundmatu projekt, (link)

Marvel Riik, Rail Baltic: ärisaladus, millest palju ei räägita,(link)

Saade, Rail Balticu projekti uuring: Uuringu tellija Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Parlamendi Roheliste ja Euroopa Vabaliidu fraktsiooni liige Indrek Tarand., Raadio Kuku(kuula)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Uudis+. Indrek Tarand. Teadmatus Rail Balticuga kaasneva suhtes, Vikerradio(kuula)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Euroopa eelarvest koostaja prisma läbi

Euroopa eelarvest huvitavalt kirjutada on tegelikult võimatu, sest isegi selle raha jaotajad ja tarbijad ei näe enamasti tervikpilti, vaid on huvitatud üksnes iseenda tillukesest eelarvereast ja nirisevast või kohisevast rahavoost. Nii näiteks on Euroopa Parlamendi eelarve aastas pisut alla 2 miljardi euro, (EL kogueelarve on 168 miljardit) ning selles omakorda 76 lisatöökohta lausa piisk meres kulu mõttes (2 miljonit). Ometigi oli 76 poliitilise ametniku lisatöökoha tekitamine vaat et keskseks vaidluseks. Sest kriisiaegadel kokkulepitu kohaselt peab viie aasta jooksul institutsioonide koosseise vähendama kokku 5%. Aga targalt on parteid leidnud, et parteipoliitilised ametikohad pole justkui päris ametikohad. Ütlen kohe, et mina loomulikult olin selle plaani vastu ja kasutasin kõiki raportööri käsutuses olevaid võimalusi, et ka teised oleksid selle vastu. Muide, lõpuks jäi puudu vaid natuke (oleksin pidanud kaks päeva varem komisjoni sekretariaadi ja parteijuhtide kavalast plaani blokk-hääletuse osas teada saama) ning õnnest. Kui vaid 20 plenaaril osalejat lisaks oleks minuga sama meelt olnud, siis oleks ka tulemus olnud minu nägu. Tarvis oli kvalifitseeeriutd häälteenamust ehk 376 poolthäält. See tuli napilt. Kuid kolleegide heakskiitev naer minu asjakohase sõnavõtu puhul lubab oletada, et tulevikus pole võitlus kulude normaliseerimiseks sugugi mitte lootusetu:

Suure rahavankri juures oli teinegi oluline aspekt, milles raha küll summaarselt vähem kui piimakarjade toetuseks või raudteede ehituseks, aga seda raha kasutatakse täitsa valel otstarbel. Tegemist on endiste volinike ”kompensatsioonidega”, mis on 70% nende endisest palgast ja seda makstakse koguni 3 aastat volituste lõppemise järel. Paraku ei taha endised volinikud üldse alluda eetikakoodeksi ja käitumisjuhise nõuetele ning astuvada samal ajal meelsasti tööle igasuguste lobbifirmade, rahvusvaheliste korporatsioonide ja teiste heldete tööandjate juures. Mille vastu väidetavalt just see kompensatsioon meid kaitsma peakski. Eriti julmalt tegutses Jose Barroso, aga ka Neelie Kroes ja Siim Kallas ning mitmed teisedki endised volinikud. Et see seadustevastane ja bojaarlik käitumismall lõpeks, tegime koos Ernest Maragalliga parandusettepaneku 20% ulatuses need assigneeringud külmutada ehk reservi panna. Vabakslaskmise tingimuseks on uus käitumiskoodeks, mis lubaks ka rikkujaid vastutusele võtta. Minu suureks heameeleks leidis ka pearaportöör Jens Geier (S&D, Saksamaa) et mõttel on jumet ning plenaaristungi hääletusel tuli ettepanekule ülekaalukas toetus. Nüüd saame näha, kuidas lõpuks nn lepitusmenetlusel jääb, sest Euroopa Komisjon on juba avaldanud oma pahameelt ning seoses eelviidatud parlamendi omapoolse sigatsemisega on võimalik et minu jaoks üks halbadest asjadest teostub ikkagi. Aga äkki on võimalik siiski ka veel mõlemale pahele ots peale teha … Sellekohane sõnavõtt plenaaril on siin :

(NB! Selles sõnavõtus on insaideritele vähemalt 2 aspekti – asepresident Georgijeva naer näiliselt täitsa lapseliku raudtee kujundi ajal, sest ta teab tagatoajutte 🙂 ning slovaki diplomaatide sööst oma ministri juurde, et talle seletada, kas raportöör oli siiras või pilkehimuline 🙂 Lisaks veel ka saab naerda minu ex tempore sõnavõtus tehtud inglise keele apsude üle)

Kolmanda momendina märgiksin seda, et formaliseeritud ja sagedasti liiga koreograafiast küllastunud eelarvereeglistik vajab hädasti uuendamist, et otsustamise õigus ja vastutamise kohustus oleksid ikka ühildatud. Praegu see nii pole ning sestap näiteks vastutan mina asjade eest, mida ma pole unes igatsenud ega initsieerinud: näiteks saadikute autojuhtide parlamendi palgale võtmise eest. Kui seni oli seda teenust sisse ostetud, siis nüüd hakkab kuluma 3,7 miljonit eurot enam. Ning ammugi oleks aeg lõpetada euroametnike omaaegsete ametiühingute väljavõideldud privileeg spetsiaalsest inflatsioonikordajast. Kui Mario Draghi Frankfurtis leiab, et inflatsiooni euroalas peaaegu polegi, siis Euroinimeste tarbeks leiutab Komisjon oma valemi abil ikka tubli 3,3 protsenti raha odavnemist. Mis omakorda kajastub kohustuslikus palgatõusus. Proovin eelolevatel aastatel ka selle halva ilminguga sõdida, kuigi see loomulikult ei mõju hästi ja positiivselt minu isiklikule poliitilisele arengule 🙂 Vastav raportööri sõnavõtt plenaaril on siin:

(NB! Insaiderite tarbeks on lõpuosas sõnumeid ka Euroopa Kontrollikoja kohta, mis peaksid eriti meeldima meie praegusele presidendile, kel ainsana eestlastest vahetut kogemust mainitud asutusega 🙂

Kokkuvõttes sündis oktoobrikuisel plenaaristungil ka üks tillukene Eesti rekord: mitte kunagi varem pole Eestis valitud saadik saanud plenaari protokolli ühe nädalaga kirja tervelt kuut (6) suulist sõnavõttu, kogupikkusega 16 minutit. Ajaloo ilu mõttes lisan allpool ka need teised videod, kuid nende vaatamine on kohustuslik üksnes Eesti eesistumisega seotud ametnikele ja poliitikutele. 🙂
(See puudutab volinik Navracicile sõnade peale lugemist suveaja ja talveaja kasutuse osas)
(see on nn Blue Card küsimus, sest Front National`i esindaja madame Montel on tegelikult tõesti tüütu nii eelarveprotsessis kui ka Kremli asjade edendamisel…)