Eesti eurosaadik sai Euroopa maksumaksjate ühenduse auhinna

Euroopa parlamendi saadik Indrek Tarandile anti täna Strasbourgis toimunud auhinnatseremoonial üle Euroopa Maksumaksjate Assotsiatsiooni auhind tänamaks teda selle ametiaja jooksul puuetega inimeste õiguste kaitsmise eest.

Auhinda annab välja Euroopa Maksumaksjate Assotsiatsioon (ingl.k. European Taxpayers Association) koostöös Euroopa Majandussenati (ingl.k. European Economic Senat) ning VKE’de esinduskoguga (ingl. k. SME Connect). Auhinnaga pärjatakse saadikuid, kes on andnud seadusloome protsessis märkimisväärse panuse Euroopa maksumaksjate hüvanguks. 

Euroopa Maksumaksjate Assotsiatsioon koondab enda alla kahekümne üheksa riigi ühendused, esindades üle miljoni liikme. Eestist on assotsiatsiooni liikmeks Eesti Maksumaksjate Liit. Euroopa Majandussenat (European Economic Senat) on väljapaistvalt edukate üksikisikute kogu, kelle ettevõtted ja tooted või osutatavad teenused kuuluvad oma valdkonna turuliidrite hulka. Senatis on 300 isikut, kes esindavad võimalikult paljusid tööstusharusid. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ühenduse esinduskogu on üleeuroopaline VKEde ja nende toetajate võrgustik.

„Tunnustame Indrek Tarandit tema poliitilise isiksuse, konstruktiivsuse, euroopameelsuse, usaldusväärsuse ja positiivse kursi hoidmise pärast, jäädes alati endale kindlaks,“ ütles auhinna hindamiskomisjoni kuuluva ühenduse esindaja. 

Indrek Tarand: ”On väga rõõmustav, et minu piinlikku hoolsust maksumaksja raha kasutamisel on märgatud. See soojendab südant. Olen selle ametiaja jooksul teinud väsimatult tööd Euroopa Liidu eelarve ning eelarve täitmise valdkondades, olles nii ELi eelarve raportöör kui mitme eelarvekontrolli komisjoni raporti raportöör. Minu head tööd on märganud ka Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Oettinger, kes seda 13. märtsil täiskogul 2020. aasta ELi eelarve artelul esile tõi.“

„Tunnen heameelt ka selle üle, et lisaks minule sai tunnustust ka eelarvekomisjoni esinaine Ingeborg Grässle, kellega mul on olnud suur au viimase kahe ja poole aasta jooksul selles komisjonis kõrvuti töötada,“ ütles Tarand. Tseremoonial meenutati lahkete sõnadega ka Mart Laari ning tema maksupoliitikat.

Indrek Tarand kuulub Euroopa Parlamendis Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni. Ta on eelarvekontrollikomisjoni aseesimees ning eelarvekomisjoni koordinaator.