ELi välispoliitika eelarvest

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika esindaja Federica Mogherini iga-aastane aruanne Euroopa Parlamendile ja Indrek Tarandi sõnavõtt eelarve komisjoni nimel.

Video

Lauristin

Kallas

Kelam

Paet

Keskpäevatund (KUKU 14.03.2015)

Kirjalik sõnavõtt Mistrali ja Boris Nemtsovi mõrva asjus.