Kultuuri Trooja hobune

Viimastel nädalatel on palju arutatud Eesti välisesinduste võrgu teemadel. Kokkuhoiukavade kõrval leidub ka valdkondi, kus välisministeeriumil on kavas laieneda, nagu näiteks kultuuridiplomaatia. Möödunud nädalal korraldas Cultural Diplomacy in Europe (CDE)  Brüsselis kultuuridiplomaatiale pühendatud konverentsi ning kasutasin head võimalust, et toetada Eesti kultuuridiplomaatilisi ettevõtmisi. Täpsemalt Eesti arhitektide algatust tuua Läänemerele Louis Kahni kontsertlaev. Kõik huvilised külastagu lahkesti Facebooki lehte https://www.facebook.com/louiskahnestonia