Kirjalik deklaratsioon Nr. 0003

Olen varem kirjalikest deklaratsioonidest kirjutanud, kuid nüüd saan lisada natuke kogemusi iseenda osalusel algatet protsessi reaalse kulgemise asjus.

Nimelt arvasid Let’s Do it World Cleanup 2012 nimeliste projektide algatajad (kellel on üpris palju sarnasust inimestega “Teeme Ära” programmist), et seda ettevõtmist peaks ka Euroopa Parlamendi kaudu tutvustama. Nagu arvata oligi, osales sellel läinudaastasel tutvustamisel parlamendiliikmeid veidi vähem, kui on kahel käel on sõrmi. Kuid osalenud MEPid leidsid (mina sealhulgas puiklevalt), et tasuks kasutada parlamentaarse tegevuse lihtvormi, mil nimeks Kirjalik Deklaratsioon. Eriti entusiastlik oli Sloveenia MEP Romana Jordan Cizelj.

Mustandi kirjutasid Julie Clancier ja Toomas Trapido ning see leidis kõikide algatajate poolt vaid minimaalset parandamist. Mustandi tegemise kriteeriumiks oli, et poleks liiga palju vastuolulisi maailmavaatelisi küsimusi, järeldused oleksid lihtsad ning seetõttu oleks kõikidel Euroopa erakondade liikmetel võimalus sellele toetust avaldada. Valminud tekst on loetav siit. Kõigepealt tõlgiti tekst kõigisse EL ametlikesse keeltesse ning avatakse seejärel allakirjutamiseks, kusjuures algatajate allkirjad loetakse juba antuks. Saadikute toetuse kogumiseks on aega kolm kuud. Tegelikult on asi nii, et allkirju on algatuse toetuseks võimalik anda iga päev, kuid enamasti ei leia MEPid oma päevakavas aega, et jalutada küllaltki kaugesse nurgatagusesse kontorisse, et lihtsalt üks allkiri anda. Allkirju kogutakse tavaliselt ikkagi vaid plenaaristungite saali sisenemise eel, spetsiaalselt selleks ettevalmistatud laua juures, vastutavate ametnike silme all.

Allkirjade kogumise protsessi käigus tekkis veel selline probleem, et Sloveenia sotsiaaldemokraat Zoran Thaler sattus korruptiivsesse lõksu, mille seadsid The Timesi ajakirjanikud.  Nimelt soostus ta Euroopa Parlamendi teatud raporti parandusettepanekute esitamise eest raha võtma. Mõistagi tuli tal seetõttu parlamendiliikme staatusest loobuda (ehkki alles pärast katsetust ringkirjaga kõikidele MEPidele tõestada, et teda laimatakse). Nii kaotasime ühe poliitilise grupi esindaja, endise Sloveenia välisministri ning korraks näis, et meie ettevõtmine on määratud läbikukkumisele. Siiski, tänu Julie ja Pärtel-Peeter Pere pingutustele õnnestus saada S&Dst uus algataja, Portugali saadik Ana Gomes ning protsess võis jätkuda. Tehniliselt võttes pole tegelikult algatajate arv oluline, kuid meie eesmärk oli algusest peale saada võimalikult laia (ja parteide logodega illustreeritud) konsensuslikku toetust ka esitamisel. Sest pole harvad juhtumid, kus sotsiaaldemokraadid ei kirjuta alla EPP algatustele ja vastupidi. On huvitav märkida, et saime selle tagasilöögi eneste kasuks tööle panna riskantse reklaamfraasiga “…kui puhastasime juba Euroopa Parlamenti, siis looduse puhastamine on juba käkitegu!”

Esimesel veebruariplenaaril teised algatajad (Corinne Lepage, ALDE; Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, EPP; Romana Jordan Cizelj, EPP) kampaaniasse ei sekkunud. Sest neil oli palju muid tegevusi. Sestap võtsime oma kontoriga eesmärgiks luua siiski miski vundament, et KD realiseerumine häälteenamuseks oleks ikkagi võimalik, ehkki kohutavalt ebareaalne eesmärk. Nippe siinkohal ei kirjeldaks, kuid allkirjade kogumine sai siiski hoo sisse…

Pärast eelmise nädala plenaari saame tõdeda (ja suur osa siin on World Cleanup vabatahtlikel Sloveeniast ning Eestist (Aleksander Batic, Mircho Huky Mavrin, Mirjana Lipej, Nara Petrovic, Kadi Kenk  ja Toomas Trapido, kes kohati EP reeglite suhtes transtsendentaalsusse kippuva kampaaniaga meie eesmärgile kaasa aitasid), et puudu on veel vaid 31 allkirja. Oma tubli panuse andsid juba meie kontori hingeeluga tuttavad Triin Saag ja Epp Sarv. Ning maikuu plenaar on allkirjade kogumiseks varus. Samas on kogenumad parlamendiliikmed, teiste seas näiteks Charles Tannock (ECR, Suurbritannia) mulle ütelnud, et just viimase 50 allkirja kogumine ongi kõige raskem ning need tulevad kõige vaevalisemalt. Tannock on algatanud mitmes koosseisus üle 10 deklaratsiooni ning vaid 2 neist on saanud enamuse (st 370 EP liiget toetab KD). Üldse algatati näiteks aastal 2010 kokku 110 deklaratsiooni ning neist kõigest 11 said enamuse.

Lisame huvilistele ka hetkeseisu nii poliitiliste rühmade kui liikmesriikide kaupa. On heameel tõdeda, et lisaks algatajariikidele (Eesti ja Sloveenia) on 100% toetuse andnud ka Läti MEPid. 100% hääli on raske saavutada isegi väikeriikides, sest teatavasti tulevad mängu ka kodumaisest poliitikast pärit vastuolud ja mitmel korral olen kohanud ka fraasi “selle ja selle poolt allakirjutatud deklaratsioonile mina ealeski allkirja ei anna!”. Eriti kahju on ses suhtes hetkel rahapoliitilistel põhjustel hästi polariseerunud parteieluga Portugalist, kus aktsioonil “Teeme ära!” oli meeletu populaarsus. Ana Gomes kirjeldas seda läinudnädalasel pressikonverentsil näitega: “Minu lapselaps, kelle ma kaasa võtsin, küsib iga natukese aja tagant: “Vanaema, millal me jälle looduse puhtaks teeme?” Kuid me proovime veenda teisi selle riigi saadikuid parteipoliitilistest kompleksidest üle olema.

Muide, erilist au tegi meile EP President Jerzy Buzek, kes tuli neljapäeval ja allkirjastas meie KD. Traditsiooniliselt (ja see on andmebaasist kontrollitav) kirjutab EP president oma 2,5 aastase ametiaja jooksul alla vaid ühele või kahele deklaratsioonile. Samuti pole vähese tähtsusega mitme poliitilise rühma presidendi (või sisulise liidri, näiteks Timothy Kirkhope’i) toetus. Allkirjastajate hulgas on Euroopa Roheliste kaaspresidendid Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit ning EPP liider Joseph Daul. Martin Schulz (S&D, Saksamaa) on siiani seletanud, et grupi president ei kirjuta kunagi alla kirjalikele deklaratsioonidele, sest see võiks viia grupisiseste vastuoludeni. Ka Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia) kõhkleb veel. Ning huvitav oli protsessi käigus ka teada saada, et mitmel rahvuslikul delegatsioonil EPP sees on põhimõte mitte kunagi mitte ühelegi KDle alla kirjutada, sest need on vastuolulised ning võivad koduriigis põhjustada poliitilisi sekeldusi. Selle joone järgijad on Rootsi moderaadid ning CDU Saksamaalt. Seda hinnatavam on ühe pikaajalisema EP staažiga CDU liikme Elmar Broki allkiri ning ka Michael Gahleri oma. 14 EP asepresidendist on alla kirjutanud lausa 12, nende hulgas Giovanni Pittella (S&D, Itaalia), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, Kreeka), Stavros Lambrinidis (S&D, Kreeka), Alejo Vidal-Quadras (EPP, Hispaania), Dagmar Roth-Behrendt (S&D, Saksamaa), Libor Rouček (S&D, Tšehhi), Isabelle Durant (Greens/EFA, Belgia), Roberta Angelilli (EPP, Itaalia), Diana Wallis (ALDE, Suurbritannia), László Tőkés (EPP, Rumeenia), Edward McMillan-Scott (ALDE, Suurbritannia) ja Silvana Koch-Mehrin (ALDE, Saksamaa).

Kokkuvõttes võib hetkel lausuda, et veel me ei tea, kas kogu harjutus kujuneb Sisyphose piinaks ja Tantalose tööks või saame maikuus lausuda eesti vanasõna vaimus “oleme saanud üle koera, saame üle ka koera sabast!” Nii või teisiti, oluline pole mitte niivõrd parlamentaarse protsessi täiuslikkus, vaid teadmise suurendamine kavandatava World Cleanup 2012 aktsiooni osas ning selle õnnestumise korral ka loodetav muutus senisesse prügikäitlemisse planeedi Maa elanike teadvuses.

Allkirju kokku

338

Puuduolevad allkirjad

31

Aktiivsus fraktsioonide kaupa

Rahvusdelegatsioonid

Allkirjad

Saadikuid kokku

%

AT

6

17

35%

BE

9

22

41%

BG

5

17

29%

CY

5

6

83%

CZ

10

22

45%

DE

29

99

29%

DK

6

13

46%

EE

6

6

100%

ES

12

50

24%

FI

12

13

92%

FR

34

72

47%

GB

25

72

35%

GR

11

22

50%

HU

11

22

50%

IE

8

11

73%

IT

36

72

50%

LT

11

12

92%

LU

2

6

33%

LV

8

8

100%

MT

3

5

60%

NL

8

25

32%

PL

27

50

54%

PT

12

22

55%

RO

22

33

67%

SE

5

18

28%

SI

7

7

100%

SK

8

13

62%

Poliitilised fraktsioonid

ALDE

46

84

55%

ECR

15

55

27%

EFD

9

28

32%

GUE/NGL

15

35

43%

NI

8

29

28%

PPE

123

265

46%

S&D

72

184

39%

Greens

50

55

91%

Team LDIW 2012

Viited:

One thought on “Kirjalik deklaratsioon Nr. 0003”

Comments are closed.