Hommik Euroopa Parlamendis rahvusvahelisel Naistepäeval

Maja on dekoreeritud materjaliga, mis meenutab 100 aasta täitumist Clara Zetkini naistepäeva initsiatiivist. Plenaaristungi saalis on paar minutit enne üheksat vähe inimesi. Eestigi valimised on jätnud oma jälje, ühtegi kaasmaalast ma ei märka… Peale minu on ennast registreerinud veel Miguel Angel Martínez Martínez.  Istungi juhataja kohale ilmub täpselt kell 9:00, sel korral on juhatajaks asepresident Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 Asepresident Diana Wallis tuleb ja uurib minult, et ega me pole istungi algusajaga eksinud ja äkki algab kell 10. Samas on kohal juba 28 liiget: märkan Eelarvekomisjoni esimeest Alain Lamassoure’i, liberaalide variraportöör Alexander Alvarot ja roheliste varju Helga Trüpelit, isegi Küprose kommunisti Kyriacos Triantaphyllidest

 Raportöör José Manuel Fernandes seletab sissejuhatavas 4-minutilises kõnes, et tema eesmärk on administratiivkulutusi “konsolideerides efektiivsust saavutada”. Kaheminutise selgitusega esineb Komisjoni eelarvevolinik Janusz Lewandowski. Poliitiliste rühmade kõnelejad alustavad.  Nagu ikka fraktsioonide suuruse järjekorras ja vastavalt suurusele ka ajalimiiti saades.

 Saksa saadik Monika Hohlmeier torkab kohe, et on väga paha, kui selliselt arutelult puuduvad nii mõlemad eelarve eest vastutavad asepresidendid kui ka parlamendi peasekretär. Järgneb aplaus.  Proua lisab, et EP mitu asukohta on kulukad, kuid siiski ei kasva parlamendi eelarve mõõdutundetult, vaid vajadusi arvesse võtvalt. Sotside nimel kõneleb Derek Vaughan, kes istub minuga samas reas, 11 kohta edasi. Meie vahel pole kedagi, sestap saan hästi ka näha, mitte üksnes kuulata.  “2% kasv on liiga kõrge, meie peame leidma kokkuhoiu kohti.  Leian, et uut maja pole võimalik ehitada ametkonnale. Ja kärpima peab kulutusi, mida teevad Regioonide Komitee ja EcoSoc (Majandus ja Sotsiaalkomitee), mis on eraldiseisvad ja minu hinnangul ka üpriski kasutud institutsioonid). Järgmisena ALDE nimel Alexander Alvaro: “me peame kärpima kulutusi, kuid mitte investeeringute arvelt ja just täna infotehnoloogiasse tehtud kulutused võivad homme kokkuhoidu anda!”

 Rodi Kratsa informeerib, et Monika Hohlmeieri kriitikast innustatult on nüüd saalis ka EP peasekretär härra Klaus Welle!

Helga Trüpel kannab kõlaval häälel ette roheliste positsiooni, tuues välja Euroopa ajaloo maja jaoks kulutamise. Ta kritiseerib José Manuel Fernandese raportit, kus pole tehtud kärpeid, vaid konsolideerimise nime all kasvatatakse hoopis kulusid. Briti Konservatiiv Elles ründab kriitikanooltega kulutusi parlamendi turvateenistusele: “Kulutame küll, aga ei suuda omas majas ära hoida pangarööve ja postkontori vargusi!” põrutab ta.  EFD Fraktsiooni nimel saab sõna Marta Andreasen, kes on tüütanud varem ka Euroopa Kontrollikojas ja kogunud tuntust Euroopa Liidu kulutuste ja raiskamise kriitikuna. Ka täna jääb ta truuks oma stiilile: “On häbiväärselt piinlik, et tõstsime assistentide palku! Ja ma lisan, et Euroopa Välisteenistus on palganud juba 50 inimest palgaga, mis on suurem kui Suurbritannia peaministril!  Hääletagem selle raporti vastu!” Üksikmeeste nimel kõneleb Angelika Werthmann. Kuna Helga Trüpel näitab mulle samal ajal, millistesse positsioonidesse kõne all olevad kulud tegelikult peidetud on, siis ei pane ma tähele, millest tema kõneleb…

 Edasi võtavad sõna liikmed iseenda, mitte gruppide nimel. Härra Giovanni La Via (EPP) õnnitleb raportööri suure töö eest, sest halduskulude eelarvestamine on peen ja keeruline asi. Leiab, et tarvis läheb “legislatiivset ekstsellentsi ning konsolideeritud efektiivsust.”  Vaat see on juba keel, mida eurokraadid mõistavad!:) Ta põhjendab kulude kasvu majanduse elavdamise eesmärgiga. SDE poolelt Jens Geier: “Miks me kärbime, on vaja määratleda! Loomulikult on olukord meie ehitistega murelik, aga ma ei leia, et Parlament peaks ostma uusi maju. Eriti Brüsselis, kus kinnisvarahinnad kerkivad. Rendime ehk ja ootame nende langemist!”  Anne Jensen (ALDE) tulistab, et kärpima peab hakkama teisi institutsioone, ennekõike Kontrollkoda ja  Ombudsmani eelarveid. Ja viskab õhku küsimuse, et miks pole planeeritud varu Horvaatia võimaliku liitumisega kaasnevateks kulutusteks. Claudio Morganti osutab, et algselt nullkuluga kavandatud Välisteenistus sööb raha nagu Moolok, kuid ühtsest välispoliitikast oleme kaugemal kui kunagi varem.

 Saabub asepresident Gianni Pitella, kes on üks eelarve eest vastutav asepresident. Raül Romeva i Rueda tuleb ja annab mulle teada, et ta on liitunud minu algatatud kirjaliku deklaratsiooniga.  Raul tuleb istungile tegelikult järgmise päevakorra punkti pärast, mis teda eriliselt huvitab – naiste õigused. Ville Itälä (Soome) pilkab ka turvateenistust ning nendib, et eelkõneleja James Ellesil oli õigus, kui soovitas eeskuju otsida USA Kongressi turvasüsteemist. Lühidad repliigid ka Jaroslav Paška ja Sidonia Elżbieta Jedrzejewska poolt ning algab “catch the Eye” protseduur. Üha enam liitub istungiga Euroopa Naiste Olukorra päevakorraga puutes olijaid: Marc Tarabella, Siiri Oviir, Jarek Wałęsa, Franziska Brantner ja Marije Cornelissen tulevad reipalt vadistades ja naerdes, vaimulik Mitro Repo võtab koha sisse. Samal ajal võtabki Gianni Pitella mikrofoni ning rõhutatult kaunis Itaalia keeles jääb kõlama: “meie raport vastab heale majandamistavale ning tähtis on signaal kodanikele, et kasv ei ole suurem Euroopa keskmisest inflatsioonist.” Austerlane Paul Rübig osutab, et kui kellelegi ei meeldi assistentide palgatõus, siis võib ta ju selle raha maksumaksjatele tagasi maksta. Paljud ju ei kasuta assistente, sest nad ei käi parlamenditööl kuigi sageli, märgib ta sarkastiliselt lisaks. Kasutan juhust ja teen ka remargi, et Microsoftile litsentside tasumise kõrval saaks kokkuhoidu ka vaba lähtekoodiga tarkvara kasutusse võttes. Mitro Repo annab sõbralikkuse märgiks väikese aplausigi:)

Kuna Janusz Lewandowski enam lõppsõna ei taha, siis raportöör võtab otsad kokku rõhutades, et assistendi palkamiseks peab lisaraha andma ja seda tehakse MEPide palganumbri mittetõstmise arvelt. MEP palgad ei tõuse seega ka 2012. aastal.

 

Selline hommik siis ja lähebki lahti naisküsimuse arutelu. Mina lähen neidsinaseid ridu kirjutama ja “Let`s do it World” prügikoristuskampaaniat propageerima.