Maksim Reva petitsioonist

Maksim&Indrek

Maksim Reva kirjutas Euroopa Parlamendi Petitsioonikomisjonile kaebuse, kus ta avaldas soovi hääletada EP valimistel. PETI komisjon arutas möödunud teisipäeval asja ja nõustus nii minu kui Euroopa Komisjoni seisukohtadega.

Quite amusing… 🙂