Kirjake reformiparteile

Panin nädala meediat sirvides tähele, et möödaminnes on Reformierakonna pressiteenistus kommenteerinud minu koduleheküljel kirjutatut. Sestap läkitangi neile sellise kirja:

Tere hommikust!

Parteilise psüühika kandvaks elemendiks näib endiselt olema doktriin”Marksism on kõikvõimas, sest ta on õige!” Kui see nii poleks, ei peaks ju viskuma kõrvaliste asjade kallale.
Reformierakonna esindaja võib ju lausuda, et mina ei tee vahet vanemahüvitisel ja rasedus- ning lapsehoolduspuhkusel. Võimalik, et minu teksti pinnapealsel lugemisel tekkibki selline mulje. Võiksin märkida, et minul (erinevalt reformierakonna esindajast) on sagedasi isiklikke kokkupuuteid kõikide nimetatud puhkuste ja sotsiaaltoetustega, samuti neid ühendava keskse nähtuse – lapse sünniga! Aga ma ei märgi seda, vaid osutan endiselt, et lubadus üle-euroopalisest emapalgast oli jama ning seda ei kavatsetagi täita. Kuna seda ei ole lihtsalt võimalik teha.

Kui emade sotsiaalset kindlustatust käsitleva Estrela raportiga seoses ei kergitanud Reformierakonna esindaja seda kuulsat lubadust, siis millises kontekstis seda kavatsetakse teha? Eraldi raportiga? Soovitakse see ehk õmmelda (eesti viimase aja õigusloome kogemusi kasutades) mõne teise eelnõu külge? “Kolmandatest riikidest pärit kaupade märgistamine” ehk sobiks? Või kavatsetakse emapalka käsitleda Briti-Prantsuse tuumaheidutuse kontekstis?

Mina osutasin, et reformierakonna esindaja ei kasutanud soodsat võimalust vanemahüvitist propageerida, kuigi viimase kehtestamine oli erakonna keskne valimislubadus.

Parteiline psüühhika näeb ette mitte kunagi tunnistada eksimust. Sestap ka korrati jonnakalt lubadust “et reformierakond jätkab võitlust vanemahüvitise kehtestamise nimel” Andke minna, ma kindlasti teavitan publikut edusammudest sellel rindel…:) AGA…

Kui mina oleksin olnud erakonna pressiteenistuses, oleksin väljastanud hoopis järgmise teate:

“Reformierakond kahetseb ka ise, et viimasel valimiskampaanial mindi kaasa katteta lubaduste jagamisega ning osaleti eksitava reklaami levitamisel. Me lubame, et meie edaspidised valimiskampaaniad on sisukamad ja sisukamad saavad olema ka isikud, kes meie nimekirjades kandideerivad. Me jälgime hoolega, mis toimub sotsiaalpoliitikaga teistes Euroopa Liidu riikides, erilise hoolega jälgime Suurbritannia konservatiiv-liberaalse koalitsiooni sotsiaalpoliitikat. Sealse rahandusministri Osborne`i sõnad, “kokkuhoiuperioodil on ebamoraalne toetada eelarverahaga rikkamaid inimesi vaeste arvelt” on meienigi jõudnud. Sestap kaalumegi ebaefektiivse ja kuluka sotsiaalse meetme reformimist ning vabaneva raha kasutamist otstarbekamalt.”

Vaat sellisel kombel oleks võimalik leida demokraatlikku konsensust selle probleemi lahendamisel. Kinnisilmi raiuda “Reformirakonnal on alati õigus ja üleeuroopaline vanemahüvitis tuleb” viib erakonna paraku positsiooni, kust isegi tema nupukamatel ministritel (Ligi, Lang, Pevkur) ei ole võimalik välja manööverdada.

Tervitades

Indrek Tarand