Pürid patriarhiks, Andrei?

Seda kirjatükki ajendas kirjutama sinu kergelt lohakas artikkel Aleksius II teemal. Ja üksnes seepärast, et artiklisse oli sulgudessse pandud halvustav viide Eesti vabadusvõitlejatele. Kellel, nagu väidad, on”jäädav ajukahjustus KGB kongides viibimisest”

Esiteks: varsti räägid sa nagu doktor Mardna ja ütled, et tegelikult pomisesid seda toimetuse saunalaval ja palud vastavalt ühiskonnagrupilt vabandust.  Stiilis, mis te minult ikka tahate, meile Sillamäe venelaste pioneerilaagris nii õpetati.

Teiseks sellepärast, et selle märkusega reedad sa, et kirjutasid artikli üksnes toimetuse koosoleku käsul ja osalt vastu tahtmist.  Tegelikult oleksid sa soovinud arveid klaarida rühmaga „Eesti vabadusvõitlejad”. Kuid töö on töö…

Aga püsiv ajukahjustus on teatavasti diagnoos, mitte lihtne (aja)kirjanduslik kujund.  Ja ajaloolase haridustee läbinuna pole sulle ehk enam saladus, et KGB vangikongides kasutatud võtted põhjustasid tuhandetele koguni sääraseid kahjustusi, et inimorganism lakkas olemast. Ehk teisisõnu – saabus surm.  Lisaks ajuvigastustele tekitasid KGB lihast ja luust uurijad ka seljavigastusi, seedeelundkonna kahjustusi jne.  Hingelise trauma mõistet ärme täna aruta. Eestis on okupatsioonirezhiimide inismsusevastaseid kuritegusid uurinud rahvusvaheline komisjon hinnanud, et KGB kongidest on nõukogude okupatsioonide ajal läbi käinud üle 40 tuhande inimese.  Küüdiatutest ma siinkohal pieteeditundest ei räägi.   Muidu lisandub sinu diagnoosi alla taas mitukümmend tuhat inimest.  Ja see pole sulle enam miski tilluke gay-community!

Ma tean ka, et tegelikult kirjutasid lootuses, et keegi päris vabadusvõitlejatest märkab su kirjapandut ja teeb sellest midagi suuremat.  Mis omakorda võiks anda kaudset reklaami sinu pretensioonile olla kirjanik.  Ja näidata sind miskit sorti veneluse märtrina, kes tšuhnaade maal, mis tegelikult kuulub õiguse järgi vene kasakatele, pahatahtlike ja foobsete eestlaste käes kannatab.  Sellepärast, et neid reaktsioone ennetada, ma õigupoolest kirjutangi.

Tegelikult pole ju Eesti iseseisvus väga halb asi.  Siin võib venekeelsest keskkonnast tulnu täitsa läbi lüüa, isegi eestikeelse kulturträgerina.  See, et mõnikord venelast ikka võõristatakse, on ajalooline paratamatus, millele tänapäev putinismi toel kahjuks ikka toitu annab.  Ja mõnes mõttes ei võeta päris omaks kunagi, sest soomeugri kultuuris puudub tegelikult slaavlasele ürgomane imperatiiv – naabritega peab rääkima!  Muide, meil on nõnda, et naabriga ei pea üldse rääkima.  Seni kuni ta sind ja ühishuvi ei kahjusta, seni pole temaga vältimatult rääkida  tarvis.  Tead ju küll seda soome anekdooti, kus isa arvas, et poiss on tumm.  Alles metsatöödel hoiatas 16-aastane poeg isa pealelangeva puu eest häälekalt.  Küsimusele, miks ta varemini rääkima ei hakanud, lausunud poeg:”Polnud midagi öelda!”

Nii ei ole meil eriti tarvis oma idanaabriga millestki rääkida.  Sest mitte selleks ei soovinud me iseseisvust taastada, et iga jumala päev venelastega sosserdada.  Vastupidi!   Nii pole tarvidust ka rääkida. Ei sinu loetletud murelikel ohketeemadel, ega ka paljudelteistel.  Sest kui ikka naaber ei taha ühiskasulikes projektides osaleda (olgu Riigiküla sild või Peipsi reostustõrje), siis pole meie asi teda mangumas käia , tema ajutegevust soodsas suunas kiirendada püüdes.  Istugu omaette ja nutku taga kauneid aegu, kui maailm ei äganud veel XX sajandi suurima geopoliitilise katastroofi ehk Impeeriumi lagunemise käes.

Olen sinuga päri, et sillaloomine eri riikide vahel on segasevõitu päritoluga multikultuursete inimeste funktsioon.   Aga miks suhtud jälle nii pahuralt? Kas multikultuurne ei saa olla suhteliselt klaari päritoluga inimene?  Ja mis on Aleksius II päritolus nii segast?  Pigem on segasevõitu tema lähedus KGB-ga.  Usun, et tajud ennastki multikultuurse inimesena.  Kelle missiooniks järelikult on sillaehitus.  Aga see ehitus ei õnnestu, kui teispool jõgeolijate suurt osa ja nende üsnagi arvukat järeltulijate hulka a priori ajukahjustatuiks nimetad.

Enamat polegi ju sulle kirjutada vaja, sest tegelikult pole sa ju pahatahtlik ja lohakas inime. Ning kui sul tekkib raskusi vabadusvõitlejatega, siis ma võin proovida aidata.  Lõpetuseks üks luulerida, seekord ugrilaste, mitte kasakate klassikast:

….Memento mori!

Otsused teeb Jumal.