AFCO

Põhiseaduskomisjon ehk AFCO (Affaires Constitutionelles) vastutab Euroopa Parlamendis eeskätt Euroopa Liidu enda seisukohalt möödapääsmatute ja hädavajalike küsimuste eest. Teiste seas on komisjoni ülesandeks tegeleda  Euroopa Liidu aluslepingu rakendamise ja hindamisega, laienemisega seotud institutsionaalsete aspektidega, uute asutuste loomise ja haldamisega kaasnevate seaduslike küsimustega ning Euroopa institutsioonidevaheliste suhetega. Teostatakse ka institutsionaalset järelevalvet liikmesriigi poolt toime pandud ühiste põhimõtete tõsise ja järjekindla rikkumise osas. Ühtlasi käib töö ELi ühtset valimisseaduse loomisel. Ja seda juba 1976.aastast alates.

Esialgsel vaatamisel ei tundu tegemist olevat maailma kõige põnevamate teemadega, ent olulised ja päevakohased on nad sellest hoolimata.

Näiteks pandi Euroopa Parlamendi Põhiseaduskomisjoni koostöös Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega 2010.a esimesel poolel paika Lissaboni lepingu raames loodud Välisteenistuse struktuuri ja toimimisprintsiipide aluse (nn Broki-Verhofstadti raport).

Tegemist oli kaasotsustusmenetlusega, mis tähendas, et parlamendil oli koos Euroopa Komisjoniga ja Euroopa Nõukoguga Välisteenistuse loomisel samasugune seadustandev roll täita.

Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ET&body=AFCO