Iisraeli delegatsioon

Euroopa Parlamendi üks vanimaid delegatsioone on Iisraeli delegatsioon, mis pärineb juba aastast 1979.. Arvestades, et Lähis-Ida poliitilise olukorra lahendamine on äärmiselt delikaatne küsimus ja et demokraatlikule riigile toetuse avaldamine on selles regioonis veel eriti tähtis, võib öelda, et tegemist on ka EP ühe olulisima delegatsiooniga. Delegatsioonil on 22 liiget, keda juhib Bastiaan Belder (EFD, Holland).

Iisraeli delegatsiooni ülesandeks on teha koostööd Knesseti ehk Iisraeli parlamendiga, korraldades erinevaid töökohtumisi, seminare ja kuulamisi.

Delegatsioon korraldab regulaarselt töökohtumisi ja kuulamisi, et valmistada ette kohtumisi oma Iisraeli partnerdelegatsiooniga kas Iisraelis või Strasbourgis/Brüsselis.

Ühtlasi, arvestades Lähis-Ida piirkonna eripäraga teeb Iisraeli delegatsioon pidevalt koostööd EP Välis-, Inimõiguste- ja Arengukomisjoniga, aga ka Palestiina Seadusandliku Nõukogu delegatsiooni või Mašriki riikide delegatsiooniga.

Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/delegations/homeDel.do?body=D-IL&language=ET