Mõnedest Eelolevatest Hääletamistest Europarlamendis

Paljude hääletuste seas on ka SWIFT leppe hääletamine, mille kohta esitet küsimustele sain Eesti kaasamõtlejailt hulgaliselt väga asjatundlikke vastuseid. Aitäh kõigile!

Kuigi Euroopa rohelised tekitavad oma lõpliku seisukoha alles teisipäeval, kavatsen mina selles arutelus propageerida vastuhääletamist. Sest see annaks signaali, et ajutise lepingu pärislepinguks kohandamisel võetaks Komisjoni poolt senisest enam arvesse neid kaalutlusi ja kõhklusi, mis antud olukorras kerkinud on.

Teiseks kavatsen kõneleda ka selle poolt, et rohelised ei hääletaks uue Barroso Komisjoni poolt. Seda järgmistel põhjustel:

  1. Paljude liikmesriikide valitsused ei ole lähtunud kandidaatide esitamisel piisavalt arusaadavast demokraatlikust protseduurist.  Veelgi enam, otsused on tehtud sisepoliitilistest kalkulatsioonidest johtuvalt ja väljapaistvaid eurooplasi ehk euroopa ühiskodu rajada soovivaid poliitikuid on ühe käe näppude jagu.
  2. Barroso pole arvestanud kandidaatide kompetentsi, vaid lähtunud riikide, eriti suuremate liikmesriikide huvidest.  Tagajärjeks see, et pea pooled volinikud on paigutatud mitte neile sobivale ametikohale, vaid hoopis n.ö. teisele ja kolmandale kompetentsinivoole. Lõpuks leidub ka rida volinikudesignaate, kes juba kuulamiste põhjal otsustades on väga väikese tõenäosusega suutelised oma tööd hästi tegema. Markantseim on välispoliitika portfelli kandjanna, ent neid on rohkemgi.
  3. Vastuhääletamise kolmas eesmärk on osutada, et sisutuvõitu kuulamistest ja kulissidetagusest käteväänamisest etem oleks muuta Lissaboni lepinguski kehtestet korda, mis võimaldab Komisjoni üle in corpore hääletada.  Palju etem oleks iga volinikku individuaalselt hääletada.  Selle abil saaksime korrigeerida ka punkt ühte ja avaldada mõju liikmesriikide valitsustele, et nood suhtuksid kandidaatide esitamisse suurema vastutustundega.

P.S. Kui nüüd keegi tahab siit järeldada pealkirja, et “Tarand hääletab Kallase vastu”, siis see on ehk korrektne vaid vormiliselt. Sisuliselt ei pea ma Kallast, nagu olen ka kirjutanud, viimase kolmandiku hulka kuuluvaks. Kui hääletus oleks individuaalne, saaks Kallas minult hääle. Vaatamata asjaolule, et mahub grupeeringusse, kellele pole antud talle kõige paremini istuvat ametit.

Illustratsiooniks (ja soovijatele edasise lugemise viitamiseks) väike katkend European Voice`i ajakirjanike koondisse kuulunud Peter O`Donnelli tehtud märkus viimatisest selle ajalehe numbrist:

For anyone beyond the charmed circle of Brussels courtiers, the spectacle provoked pity and mirth in equal measure. Pity for the half-billion EU citizens whose fate over the next five years is going to be influenced – on this showing – by a Parliament and a Commission content to favor form over substance, undemanding in questioning, imprecise in answering, and all too frequently all too complicit. And mirth at the solemn inanity of much of the proceedings, at the constant confusion and serial misunderstanding, as mediocre questions, often indifferently interpreted, provoked mediocre answers that frequently bore on utterly distinct subjects.