Rootsi Piraadipartei On Loomas Interneti Õiguste Hartat

Euroopa Parlamendis tegutseva töögrupi Internet Core Groupi tegevus hakkab tasapisi konkreetsemat vormi võtma. Nimelt on Christian Engström (Piratpartiet) hakanud hilissügisel vedama nn Interneti õiguste harta teemat. Asi seisneb selles, et luuakse inimõiguste deklaratsiooni eeskujul Internetivabadust defineeriv või sellele alustandev dokument.

Et asja kanda tõelise demokraatia ning ka netivabaduse vormis, on mu Rootsi kolleeg selle erinevates netiportaalides üles pannud.

Originaalversiooni, st ilma meiepoolse tõlkemööndusteta – tegemist on ikkagi töödokumendiga – leiate siit:
http://christianengstrom.wordpress.com/2009/11/28/lets-write-an-internet-bill-of-rights/

Kõik ettepanekud ja arvamused on teretulnud! Kõik konstruktiivsed ettepanekud võetakse arvesse ning need edastatakse töögrupile, kes võib need ka lõplikusse versiooni lisada. Tagasisideks kirjutada kas otse indrek.tarandATeuroparl.europaDOTeu või liituda Christian Engströmi koduleheküljel toimuva diskussiooniga.

Eesti keelne interneti õiguste harta tööversioon:

Internetiõiguste deklaratsioon

Võttes arvesse Euroopa Inimõiguste deklaratsiooni

Võttes arvesse Telekomi paketti, eriti vastavat Euroopa Komisjoni deklaratsiooni

Võttes arvesse Lambrinidise aruannet Turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamisest Internetis (2008/2160 (INI))

Tunnistades, et Internet on teadmiste ja hariduse omandamise oluline vahend ning sõnavabaduse ja vaba suhtlemise praktiline ja mõtestatud meede

Kodanikel ja tarbijatel on õigus internetiühendusele, mis võimaldab kasutajal saata ja vastu võtta soovipärast sisu, kasutada teenuseid ja rakendusi ning ühendada riistvara ja kasutada tarkvara omal äranägemisel, kuid võrku kahjustamata.

Kodanikel ja tarbijatel on õigus diskrimineerimisvabale internetiühendusele, mida ei blokeerita, piirata ega prioritiseerita rakenduse, teenuse, teenuse sisu, saatja või vastuvõtja aadressi põhjal.

Kodanike ja tarbijate IP-aadressid on identifitseerivad andmed ehk isikuandmed ja andmesubjektil on õigus pääseda sellele ligi kas andmete parandamiseks, kustutamiseks või takistamaks oma isikuandmete levitamist.

Interneti sisu filtreerimine ohustab põhiõigusi ja on õigustühine, tulutu ja ebaproportsionaalne lahendus Interneti reguleerimiseks.

Kutsub Euroopa Komisjoni üles kiiresti koostama Interneti neutraalsust puudutavat direktiivi.