Tervikrepliik Ühtse Venemaa Eesti Esindaja Asjus

Twitter keskkond võimaldab lühikest repliiki, ERR palvel laiendan siis oma repliigi pikaks. Põhjaliku teemakäsitluse teen nädala lõpul ehk.

Väita, et Medvedjevi ja Putini nn. erimeelsused on midagi enamat kui etendus Euroopa ja USA “rahustamiseks”, on kõige otsesem kaasabi selle komöödia lavastajatele Kremlis.  Reaalselt ei toimu ju Venemaal demokraatlikku dialoogi! Mõelgem Garri Kasparovile, veel parem- meenutagem Anna Politkovskajat! Kus oli Medvedjev oma “kriitikaga” pärast neidsamu Venemaa valimisi? Kus oli ta Gruusia ründamise ajal? Mis üldse võimaldab väita, et Putin ja tema KGB päritoluga siloviki grupp on nüüd presidendi nn. kriitika pärast kabuhirmus?  Ning otsekohe järgneb Savisaare suust ka Ühtse Venemaa ja Keskerakonna koostööleppe põhiprintsiibi kohusetundlik täitmine. Printsiip on, et Keskerakond katsugu igal võimalusel Eesti põhiseaduslikku korda rünnata ja alavääristada. 

Miks, jumala nimel, peaks Eesti president rääkima valimisvõltsinguist?! Aga selleks, et Savisaar saaks koos oma Kremli semudega väita, et ennnäe, meil võltsitakse valimisi!  Jääb mulje, et kui keegi peale Keskerakonna hääli saab, siis ainult võltsingute abil.  Samas on igale Kremli soovidest sõltumatule Eesti kodanikule selge, et meie valimised vastavad igati Euroopa standarditele ja meie Valimiskomisjon on teenäitajaks mitte ainult valimiste puhtuse ja korrektsuse osas, vaid ka näiteks e-valimiste korraldamisel.  Kuid see tõsiasi muidugi Savisaarele pähe ei mahu, sest tema pea on lihtsalt täidetud igatsusega Nõukogude Liidu moodi aegade taastamise järele.

Vt.lisaks: