Piraadid Ja Rohelised Saavutasid Netivabaduse

Eile öötundideni kestnud pingelises lepitusvaidluses arutasid Euroopa
Parlament, Euroopa Komisjon ja Ministrite Nõukogu kas anda
eurooplastele õigus netist faile, sh ka muusikat ja filme alla
laadida. EPi delegatsioon, mis koosnes rohelistest ja Rootsi
piraadiparteist, eesotsas Christian Engströmiga, leppis Nõukoguga
kokku nn Telecom package‘is. Selle järgi suudab Euroopa tulevikus
vältida Prantsusmaa ettepanekut karistada pahaaimamatuid
netikasutajaid.

Selle üle saab ainult hea meel olla, et me oleme koos rootsi kolleegiga
saavutanud suurema internetivabaduse õiguste kaitsmise. Uue versiooni
järgi lähtutakse internetiühenduse tagamisel kasutajate
fundamentaalsete õiguste ning tavakodanike vabaduste kaitsest, mis
välistab allalaadijate ebaproportsionaalse karistamise.

Rootsi mepi Engströmiga seni tehtud koostööd kahetseda ei saa, oleme
jällegi sammu liberaalsema ja demokraatlikuma internetiajastu suunas
astunud. Tema enda sõnul poleks ta ise ealeski millegi sellise
saavutamist uskunud.