Loodussäästliku Imekummi Direktiiv

Järjekordsel plenaaristungil võeti muude asjade hulgas vastu ka määrus autorehvide märgistamise kohta. Selle tagajärjel hakatakse Euroopas 2012.a novembrist liigitama ja märgistama müügiletulevaid autorehve arvestades nende kütusesäästlikkust, märghaardumist ja välist veeremismüra. Samalaadset klassifikatsioonisüsteemi kasutatakse juba kodumasinate, nt külmikute puhul. Euroopa konteksti arvestades on see määrus hämmastavalt lühikest aega sünnitusvaludes piinelnud – eelmise aasta novembris algatatud ettepanekust on kõigest 12 kuuga saanud umbes poole miljardi inimese elukvaliteeti mõjutav dokument.

Kuidas ja millal määrus eestlasi puudutab?

Tegemist on tootjate ja turustajate tööd puudutava määrusega, mis tarbijale tähendab lihtsalt seda, et 2012.aasta novembriks ilmuvad müügile uued ja paremad rehvid. Lisaks sellele on turustajad kohustatud tarbijaid informeerima uute rehvide kütusesäästlikkust, märghaardumisest ja välisest veeremismürast (detsibellides, loomulikult). Need “imekummid” hakkavad kandma ka säästuklassi märke. Roheline “A” klass on parim, punane “G” viletsaim.

Iga liikmesriik otsustab eraldi, kas ja kuidas soodustada loodussäästlike rehvide kasutamist. Alla “C” klassi rehvide kasutamist soodustada ei tohi, see oleks liiga madalakvaliteediline.

Iseenesest on tegemist väga normaalse ettepanekuga – lisakohustusi tarbijatele ju ei panda, parandatakse nende elukvaliteeti läbi elukeskkonna paremaks muutmise, Kaude kaitstakse ka Euroopa siseturgu, sest suurim asjassepuutuv kulutus oleks välismaistele, näiteks Hiina või Korea rehvitootjatele. Suuremas plaanis on tegemist Euroopaliku rohelise ideega vähendada turu sõltuvust kallitest ja ebausaldusväärsetest nafta baasil toodetud kaupadest ning vähendada energiatarbimist viiendikuga võrra võrreldes 1990.aastaga. Eesmärk tahetakse saavutada 2020. aastaks.

Graafik EU energiatarbimisest 1971-2005

Eraldi kohtlemise on ära teeninud protekteeritud rehvid, professionaalsed maastikurehvid ning võidusõidurehvid. Loo muudabki kurioosseks tõik, et naelkumme määrus ei puuduta. Huvitav, kas detsibellimõõtmine käis nii suure müra puhul üle jõu või olid mõned Lõuna-Euroopa mehed sellise rehvi olemasolu unustanud?

Huvilised leiavad uue märgistuse juuresolevalt jooniselt.  Nael kummi!

autokummid