Komiteedest

Komiteede Nädal  9.-12. Novembril 2009

Algaval nädalal on Eesti esindajatel (nagu ka kõikidel teistel) ette nähtud töö komiteedes, mida eesti keeles ilmselt Riigikogu eeskujul komisjonideks kutsutakse. Kui me sõnastikust vaatame, näeme, et tegelikult pole asja sisus erilist vahet, kuid mulle jääb hämaraks, kes ja miks sellise tõlke kunagi teinud on.

Nagu me juba kõik teame, on Euroopa Parlamendis 20 komiteed ja paar alamkomiteed. Eesti esindajad kuuluvad nendesse järgmiselt:

KELAM: Väliskomitee

OJULAND: Väliskomitee

OVIIR: Tööhõive ja Sotsiaalkomitee ning Naiste Õiguste jne Komitee

PADAR: Majandus ja Rahanduskomitee

SAVISAAR: Transpordi ja Turismi komitee

TARAND: Põhiseaduskomitee

Väliskomitees on teisipäeval rohkem nagu ülikooli loengus. Esinevad mitmed dignitaarid ja neile saab ka mõned küsimused esitada. Mina olen selles komitees asendusliige ja mul pole kohustust täisliikmete olemasolu korral sääl kohal olla. Kuid kindlasti, kauaaegse kurdi iseseisvuse pooldajana (sest miks nii suurel rahval ei peaks olema enesemääramise õigust?) lähen kuulama MASSOUD BARZANI esinemist.  Härra Barzani on teatavasti Kurdi Autonoomse Valitsuse juht Iraagis.  Aga FYROM-i ehk Makedoonia välisministri Antonio Milososki jutu jätan ilmselt vahele. Sest muidu tekiks kiusatus Kreeka kolleegidelt küsida, et miks nemad ikkagi on riigi Makedooniaks nimetamisele nii jäägitult vastu ning miks ometi ei ilmuta nad vähimalgi määral suuremeelsust makedoonlaste suhtes. Muidugi, ma tean ka vastuseid ette, ent ikkagi nagu veidi piinlik on selline väitlus ja väiklus, mis väitlusega kaasneb. Ilmselt ei paku erilist huvi ka Hugues MINGARELLI esinemine, kes Euroopa Komisjoni direktoraadi asedirektorina räägib edusammudest Valgevenega koostööleppe sõlmimisel.

Väliskomitees on ka roheliste grupi liikme Franziska Brantneri eelnõu paranduste arutamine ning palju muudki, millega huviline võib iseseisvalt EP kodulehel tutvuda.

Esmaspäeval vestlevad MEPidega  Arengukomitees (DEVE) Philippe MAYSTADT (Euroopa Investeerimispanga president) ja Jacques DIOUF (Rahvusvahelise Toiduorganisatsiooni FAO peadirektor).

Majanduskomitees võetakse ette ühtse käibemaksu ideed Bullman`i raporti valguses. Samuti kuulatakse Euroopa Keskpanga aastaaruannet. Nii et IVARI PADAR asub nende arutelude keskel… Kui ta jaksab, saab ta ka osaleda asendusliikmena ITRE istungil, kus kuulatakse eksperte gaasitarnete turvalisuse teemadel. Majanduskomitees võib asendusliikmena olla ka Siiri Oviir, sest tema põhikomiteel istungit pole ette nähtud.

VILJA SAVISAARE komiteesse tuleb esinema keegi Komisjonist ja teemaks on reisijate kaebused lennufirmade peale. Et ei maksta lennu ärajäämisel või hilinemisel hüvitust. Veel kõneletakse vedelike kontrollimisest lennujaamades reisijate käsipagasis. See on väga oluline, peaks talle mainima, et mul just võeti hiljuti hambapasta ära…;) Ka võivad kõne alla tulla liikumispuudega inimeste õigused ühistranspordis. Kuid kõige olulisem on ehk ühise transpordipoliitika 3. Valge paber, millega kaasneb ka härra Groschi raport.

Kultuurikomitee ees esineb hiljuti volinikuks tõusnud ja ilmselt ka uues Komisjonis mingil ametipostil jätkav Maros SEFCOVIC. Loomulikult vaadatakse ka kolme filmi, mis kandideerivad LUX auhinnale, sest kuidas sa ikka hääletad, kui pole näinudJ

Eelarve ja Kontrollikomitees esineb Kersti Kaljulaiu ülemus Vitor Manuel da SilvaCaldeira rääkides 2008 aasta rahakasutusest ning oma kohalolekuga austab istungit ka Siim KALLAS.

Tervelt 9 komiteed eeloleval nädalal ei kogune. Pole ilmselt vajadust. Või siis on juhtunud nagu väliskomitee alamkomitees (SEDE) eelmisel nädalal juhtus, et tähtis esineja ei saa tulla mingil põhjusel.  Muide, meie alamkomitees oli see pisut pikantnegi juhtum, et kohale ei saanud tulla kindral MORILLON.  Iroonia peitus selles, et ta ei saanud tulla mitte millegi muu kui Prantsuse ja Belgia raudteelaste streigi tõttu…

Minu jaoks on oluline  LIBE JURI AFCO ühiskoosolek, kus arutatakse Stockholmi Programmiga seonduvat ja teiste seas on teinud oma parandusettepanekud ka Tatjana Ždanoka. Neist 2 on suhteliselt normaalsed, kuid kolmanda asjus peaksin temalt aru pärima…

Selline on kava.  Kuid et inimene vaid mõtleb ja Jumal juhib, siis eks anname teada, mis tegelikult ka juhtus.