Juubelikohtumine, Mis Võis Jääda Viimaseks (Islandi Ja Ep Delegatsioonide Kohtumine 16.11.2009)

Harva on võimalik osaleda sündmuses, mis lõpetab olnu ja alustab uut ajastut. Kuid eile peetud Islandi Althingi ja Euroopa Parlamendi delegatsioonide 20. kohtumine võib vabalt jääda viimaseks selles produktiivse koostöö sarjas.  Sest vastu võeti ka ühine resolutsioon, mis kutsub üles looma Ühist Parlamendikomiteed (Joint Parliamentary Committee). See asendab siis delegatsioonide kohtumised… Eeldatavasti juba veebruariks 2010 saabki mõte teoks. Muidugi, eksisteerib võimalus, et kui läbirääkimiste lõppedes tulemus islandlaste poolt referendumil tagasi lükatakse, siis tuleb delegatsioonid taastada… Eks näis, kuidas kulgeks selline teoreetiliselt võimalik 21. kokkusaamine…

Karta on, et praegusest EP delegatsioonist mitte kõik ei pääse Ühiskomitee liikmeks, sest MEP-ide huvi Islandi vastu on kasvanud alates sealse valitsuse liitumistaotluse esitamisest tänavu suvel.  Aga hoolimata roheliste fraktsiooni väiksusest, teen ikkagi katse sinna pääseda.  Oleks ju nii vahva tervitada meie omariikluse taastamist esimesena tunnustanud rahvast Euroopa Liidu lävepakul:)

Kohtumisest enesest ei jaksa hetkel pikemalt kirjutada, sest pean minema võitlema naiste õiguste eest Euroopa tippametikohtade jagamisel.  Lühidas telegrammstiilis niipalju:

Islandi esinduses oli kõikide parlamendierakondade esindajaid (Arni Sigurdsson, Valgerdur Bjarnadottir, Thorgerdur Gunnarsdottir, Sigmundur Gunnlaugson, Jonina Gudmundsdottir).  EP 17 liikmelisest delegatsioonist osales 11 liiget, sealhulgas EP üks asepresidentidest Diana Wallis. Kohal viibisid ka Islandi välisminister Össur Skarphedinsson ja Olli Rehn (hetkel veel ikka laienemisvolinik) ning Petra Lärke Rootsi eesistuja poolelt. 

Kesksed teemad olid:

1. Kuidas Islandil tajutakse ICESAVE arvete probleemi, milles Hollandil ja Suurbritannial ja ka Saksamaal on tugevad seisukohad.

2. Kui kaua võivad kesta läbirääkimised (mis õigupoolest pole veel alanudki, sest alles saabusid Islandi vastused Komisjoni 2500 küsimusest koosnevale küsimustikule), tunnustades tõsiasja et EEA (European Economic Area) ja Schengeni liikmena on Islandil ca 2/3 seadusandlusest niikuinii n.ö. aquis communautaire…:)

3. Kas Lissaboni Lepingut tuntakse ja kas see on ka teemaks liitumiseelses diskussioonis. Dominant on mõistagi kalanduspoliitika. Muide, minister Skarphedinsson on ise ka hariduselt merebioloog…

4. Referendum liitumise üle korraldatakse kindlasti, sest rahvas ei mõistaks kui nii tähtsa küsimuse otsustaksid nende nimel valitud esindajad.

Üldiselt oli esmakordne kogemus delegatsioonitööga kokkupuutumisel meeldiv.  Võimalik, et seda ennekõike just islandlaste poolt kaasatulnud avatud ja rõõmsameelse õhkkonna pärast.

island