Ep Istungil Räägiti Ajakirjandusvabadusest Ja Keskerakonnast

Tänasel Brüsselis toimuval Euroopa Parlamendi plenaaristungil arutleti pressivabaduse üle, keskendudes murettekitavatele trendidele meedia kontrollimise osas. Selle valdkonna suurim ohver on praegusel hetkel Itaalia, kus teatavasti on Silvio Berlusconi juhitud valitsuse kontrolli all valdav enamus meediast, eriti televisioonist. On ilmne, et sellise suundumusega võidakse vägagi kiiresti hakata piirama sõna- ja trükivabadust mitte ainult Itaalias, vaid ka kogu Euroopas. Ühe asjakohase näitena tõi Indrek Tarand välja Tallinnas toimuva Keskerakonna võimupositsiooni kuritarvitamise meedia vallas.

 

Ajakirjandusvabadust kogu maailmas monitooriv ühendus Reporters Without Borders koostab igal aastal tabeli, mis reastab riigid pressivabaduse indeksi alusel. 2008.a koostatud tabelis asub Itaalia pressivabaduselt 44. kohal, eelmisel aastal oldi aga 35. kohal. Olukord on seega muutumas aasta aastalt halvemaks ning seda mitte ainult Itaalia jaoks.

 

Eesti on eelmisel aastal koostatud tabeli järgi 4. kohal, olles langenud ühe pügala võrra. See annab tunnistust kahest faktist. Esiteks, pole Eestis ajakirjandus sugugi nii kallutatud nagu Keskerakond dramaatiliselt väidab. Teiseks, ajakirjandusvabadust on Eesti Vabariigis kindlasti piisavalt, et Keskerakonnal pole mingit õigustust maksumaksja raha eest partokraatliku munitsipaalmeedia ülalpidamisele.

 

Lisatud sõnavõtt plenaaril.

 

loe edasi… (289 sõna)