Katse Muuta Barroso Hääletuse Aega Ei Läinud Läbi

Rohelised ja sotsiaaldemokraadid soovisid muuta plenaaristungi päevakorda hääletuse edasilükkamise ettepanekuga.

D.Cohn-Bendit sai sôna üheks minutiks ja lausus nii: “On väga oluline enne seda otsust silmas pidada, et 22 päeva pärast on Iirimaal Lissaboni leppe asjus referendum. Ja miks peaksime me kiirustades nimetama ametisse komisjoni presidendi, näidates seega, et me ei usu Iiri vôimalikku jah-tulemuse vôitu? Ometigi näitavad arvamusküsitlused praegu, et 62% on pooldaval seisukohal.  Oleks naeruväärne hääletada ametisse president Nizza lepingu alusel, selmet kasutada vôimalust teha seda juba Lissaboni lepingu alusel!”

President J.Buzek: “Nagu panite tähele härra Cohn-Bendit, ma ei lülitanud teie mikrofoni välja pärast seda kui ületasite oma minutilise sônavôtu ajalimiidi. te saite rääkida 2 minutit, kuid ma palun arvestada, eriti eeskujuks meie uutele kolleegidele, et kodukorda tuleb täita.!”

Sôna sai ka Martin Schulz, kes rôhutas, et ta pole küll päri kôikide CB argumentidega, ent tedagi teeb murelikuks segadus, mis saab valitsema kui President on valitud Nizza leppe alusel ja teised volinikud Lissaboni alusel. Seepärast pooldab temagi hääletuse edasilükkamist.

Hääletuse toimumise poolt kôneles J.Daul (EPP). Ta lausus: “Ma ei môista roheliste seisukohta. Sest selle järgi oleks ju tulnud paluda ka Euroopa Parlamendi valimiste edasilükkamist kuni Lissaboni osas selguse saamiseni. Ja ma pöördun kindlasti nende juriidiliste segaduste klaarimiseks ka ülemkogu poole, kuid hääletus peab kolmapäevases päevakorras olema!”

Hääletati. Tulemus: edasilükkamise poolt 137, vastu 249 ja erapooletuid 14.  Seega ei läinud see plaan realiseerimisele ja kolmapäeval tuleb hääletus.

NB! Hääletustulemused vôivad olla ebatäpsed, sest paljud MEP-id kaebasid otsekohe, et nende hääletusaparaat ei töötanud.  President palus neil kirjalikult oma hääled lisada, kuid kuna sedavôrd suurt ülekaalu need muuta ei saa, siis tulemus jääb ikkagi kehtima.

Kommentaariks.  Vôib eeldada, et see tulemus ennustab ka Barroso üle hääletamise tulemust. Kuigi nagu tähelepanelik arvutaja näha vôib, pole umbes 25-30% parlamendiliikmetest veel kohale saabunud.  Kes ja millistest fraktsioonidest, peaks ilmnema EP kodulehelt, kuid hetkel pole minul aega seda analüüsida. Eeldan, et pigemini puudusid Barroso pooldajad.  Ja lähen kuulama autotööstuse kohta algavat debatti. Käsitletakse kaasust “Opel”.

Indrek