Indreku Kiri Eesti Vabariigi Valitsuse Ministritele Euroopa Komisjoni Voliniku Nimetamise Küsimuses

Austatud ministrid!

 

Panen tähele, et on teatud segadust ja pinget Eesti voliniku nimetamise asjas. Soovides neid maandada ja valitsuse töövôimet ehk olulisemate küsimuste jaoks säästa, annan (küsimata) veidi sôbralikku nôu:

1. Miski ei parandaks Eesti ega ka Siim Kallase rahvusvahelist autoriteeti rohkem kui volinikukandidaadi nimetamine parlamentaarsele demokraatiale omase läbipaistva protseduuri abil. See viimane tulekski ôigusriigile omaselt kehtestada ning alles siis minna nimetamise akti juurde.

2. Euroopa Parlamendi seisukohalt on Eesti Valitsuse vôimalikud kiirsammud, mis pealegi ei tugine konsensusele, muidugi vaadeldavad sündmustest etteruttamisena.  Alles pärast hr. Barroso ärakuulamist mitmetes fraktsioonides (sealhulgas märkimisväärseimana just ALDE-s, kuhu teatavasti Eesti kodanikud valisid ka ühe esindaja valitsuse juhterakonnast) teeb Presidentide konverents otsuse, millal tema kandidatuuri üle hääletatakse.  Ning alles pärast seda hääletust on môistlik esitada Eesti volinik.

3. Kindlasti ei ole põhjust liigrealistliku analüüsi teostamiseks Siim Kallase seniste saavutuste osas, kuid nende põhjendamatu suurendamine annab samuti alust euroopalikele muietele.

Ruttamine ja parteiliste punn-positsioonide vôtmine on kurjast. Euroopa vundament on kompromiss. Rahulik ja läbikaalutud tegevus ent annab Eesti valitsusele vôimaluse kehtestada konkreetne protseduur, milmoel volinikke nimetatakse. Kindlasti peaks see protseduur sisaldama Eesti Pôhiseaduse vaimust johtuvat parlamendi kaasamist.  Olulised oleksid nn. kuulamised Riigikogu väliskomisjonis ja Euroopa asjade komisjonis. Kaaluda tasuks ka Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete kaasamist.

Meritokraatiale ning kodanikualgatusele tuginev avalik debatt toestab seda transparentset ja demokraatlikku protseduuri omaltpoolt. Kuigi avalikku arutelu on viimasel ajal vôimalik veidikene tähele panna, siis ometigi Riigikogu kôrvalejätmist sellest Euroopa Liidu jaoks olulisest ametissenimetamisest ei ole vôimalik arukalt pôhjendada.  Ning uskuge palun, austatud ministrid, – mitte keegi pole parem isik kinnitama minu poolt esitatud argumentide pädevust kui just härra Kallas ise. Inimene, kel on Euroopa Liidu asjus pädevust ja kogemust.

Kirjeldatule risti vastupidisel menetlusel riskime muidugi üsna paljuga.

Lugupidavalt

Indrek Tarand

EV kodanik