Hääletused Ep-S Kolmapäeval Ja Neljapäeval

Vaatasin läbi ettepanekud resolutsioonide kohta, mida kolmapäeval ja neljapäeval hääletatakse.

  1. Muhammad Al Hassani juhtum.  See Süüria jurist ja inimõiguslane on arreteeritud süüdistusega „deklaratsioonid rahvustunde nõrgestamiseks ja valeinfo levitamine rahva nõrgendamiseks“  Nõutakse tema otsekohest vabastamist.
  2. Jevgeni Zhovtis`e juhtum. Kasahstanis on pandud vangi see mees, süüdistusega, et ta sõitis autoga jalakäijale otsa. Koguni neljaks aastaks. Aga ta on väljapaistev inimõiguste eest seisja selles riigis. Ja kuna Kasahstan saab otsekohe OSCE eesistujariigiks, siis peavad võimud seal parandama oma inimõiguste austamist enne nimetatud rolli vastuvõtmist. Ei taheta kahtluse alla seada kohtu sõltumatust, ent osutatakse uurimise ja kohtumõistmise vigadele.
  3. Resolutsioon looduskatastroofidest Lõuna-Euroopas. Käsitleb metsatulekahjude probleemi. Viimase 10 aastaga on selles piirkonnas hävinenud 400 tuhat hektarit metsa, sestap avaldatakse kaastunnet kannatanutele. Nõutakse Komisjonilt strateegiat selliste õnnetustega võitlemiseks. Soovitakse, et kannatanuid abistataks… kuid ka – süütajatele karmimat karistust, eriti neile, kes põlenud maadel kinnisvara arendama hakkavad ning et liikmesriigid kohustuksid neid põlenud alasid taasmetsastama. (Siin on väike vaidlus sõnastustes rohelised tahavad spetsiifiliselt kinnisvara-arendust keelata, rahvapartei aga seisab teistsuguse sõnastuse eest.)
  4. Piimatootmise kriisi kohta. 20 lk ja tekst viiteid eelnevale täis. Pean Padari käest küsima, mis asja täpselt aetakse.
  5. SWIFT andmete kasutamisest USA luureteenistuste poolt Komisjoni poolt sõlmitud ajutise leppe alusel. Leping on salajane ja kartus on, et Euroopa kodanike isikuandmed pole küllaldaselt kaitstud. Pean pangast küsima, mida see tegelikult tähendab.
  6. Leedu seaduse vastuoludest sõnavabaduse ja inimõigustega. Arvatakse, et see seadus on vastuolus ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsiooniga ning ka Euroopa inimõiguste hartaga ning nõutakse Rootsilt kui eesistujalt et tegutsetaks selle seaduse kallal veel enne kui ta hakkaks kehtima. Otse loomulikult on EPP-l oma ettepanekud sõnastuse suhtes. Moraal selles, et seadusi vastu võttes peab ka Riigikogu olema ülimalt tähelepanelik nendega kaasneva võimaliku fookuse suhtes.
  7. Inimõiguste kaitsjate tapmisest Venemaal. Soovitakse, et Komisjon jälgiks, et Venemaal viidaks läbi korrektne ja sõltumatu uurimine nende mõrvade osas ning et Venemaa ratifitseeriks Euroopa Inimõiguste Kohtu lisaprotokolli nr. 14.

 

Aga need on ainult osake päevakorrast.