Esimene Ehmatus

Täna toimus neljal EP fraktsioonil kohtumine president Jose Manuel Barrosoga, kes presidendi kohal jätkamiseks ja poolthäälte kogumiseks oli kutsutud saadikutele oma seisukohti tutvustama. Kôik kohtumised, väljaarvatud roheliste oma, toimusid kinniste uste taga. Roheliste järjekindlus on sümpaatne: kuna nôutakse enamat läbipaistvust poliitiliste otsustusprotsesside juures, siis on ju loogiline, et seda kohaldatakse ka iseendi suhtes.

Küllap on homme maailma ajakirjanduses neist kohtumistest paljutki lugeda (ning kuna väga palju on veel muid materjale läbi vaadata), siis ei hakka ma laiematest poliitikaküsimustest siinkohal kirjutama. Kirjeldan vaid iseenda tuleristseid.

Ettevalmistava koosoleku järel saatsin kokkulepitud korra kohaselt peasekretärile meili, milles ütlesin, et kui roheliste fraktsioon peab oluliseks, siis mul oleks üks tilluke mänedžmenti ja transparentsust puudutav küsimus. Kuna ma sellele vastust ei saanud, siis eeldasin, et ma ei pea küsimust esitama. Seda suurem oli ehmatus ja jahmatus, kui president teatas, et järgmine küsimus tuleb Baltikumist ja härra Tarandilt. Ole kui külm kala tahes, ärevus tuleb esmakordsel “vettekukkumisel” ju ikka ja külm vesi vôtab hinge kinni. Puhh!

Suure vaevaga püüdsin siis ära pärida, et kui Barroso väidab, et tal on hääled koos ka ilma rohelisteta, siis miks ikkagi volinikud sellise kindluse olukorras oma kabinetiülemaid “langevarjutavad” kôrgetele kohtadele Komisjoni aparaadis. Ja seda asepresident Siim Kallase vastutusala kaudu. Ning kas see on ikka kooskôlas meritokraatia ja vôrdsete vôimalustega, kui poliitiliselt nimetatud ametnikest tehakse karjääriametnikud?

Barroso vastas nii, et mulle jäi väga hea mulje: esiteks ütles ta, et tal pole mingit infot, et seesuguseid tegusid tehakse. Ja teiseks, kasutades juhust, kinnitas ta et on väga rahul Siim Kallase tööga.

Mul oli hea meel môlema vastuse osas ja nüüd peangi uurima, miks Barrosol ei ole informatsiooni nn parashuttingust, ehkki väidetavalt (“European Voice” ja teised allikad) on selliseid asju siiski toimunud ja toimumas.

Homme kôigist suuremate poliitikate küsimustest juba täpsemalt ning detailsemalt.