15.September 2009

Täna on selline päev, et mu postkast on ummistet mingite itaallaste poolt käivitatud kampaaniameilidest. Nad nôuavad, et täidetaks Nôukogu otsust 76/787/ECSC (20.09.1976), mis räägib EP valimiste üldisusest, ühetaolisusest jne ning peab välistama, et kriminaalkorras karistatud isikud ei osutuks valituks Euroopa Parlamenti.  Itaallasi häirivad MEP-id Aldo Patriciello (EPP), Mario Borghezio (EFD) ja Vito Bonsignore (EPP), kuid ka Nick Griffin (sôltumatu), sest neid on erinevate süütegude eest (altkäemaksud, vôôraviha ning vägivald) kohtulikult karistatud.

Tundmata täpselt süüasju, ei saa ma seisukohta vôtta. Samuti peaks mône targa juristi käest konsultatsiooni paluma, et kuidas oleks ôige filosoofia – et kui karistus on kantud, kas siis ei peaks inimesel jälle kôik ôigused tagasi olema?

Igatahes nende ridade kirjutamise ajal on saabunud lisaks 13-le veel 5 samateemalist meili.

Aga nüüd intergruppidest!

Neid saab kodukorrakohaselt ellu kutsuda siis, kui vähemalt kolme fraktsiooni esindajad selleks algatust ilmutavad. Igal fraktsioonil on suurusest sôltuvalt kindel hulk allkirjaôigust. Sotsidel ja konservatiividel 21, rohelistel 8, liberaalidel 10. Et asi päris käest ära ei lendaks. Peasekretärid arutavad siis oma koosolekul laekunud ettepanekuid ja teevad lôpliku valiku. Hetkel on ette pandud moodustada 24 intergruppi.  Mis NB!ei ole parlamendi ametlikud tööorganid, vaid sellised mitteametliku suhtluse vormid. Selle aasta nimekiri on järgmine (minu vabas tôlkes, sest ametlikku pole veel):

* Perekond ja lastekaitse

* Keskmised ja väikeettevôtted

* Puuetega inimesed

* Kalastamine; jaht ja looduskaitse

* Bioeetika

* Turism

* Vananemine

* Läänemeri-Euroopa (kaasaarvatud Kaliningrad)

* Film ja audiovisuaalide poliitika

* Loomade heaolu

* Sotsiaalne majandus

* Traditsioonilised rahvusvähemused ja regionaalsed keeled

* Mitmekesisus ja anti-rassism

* Euroopa föderalistid/ Euroopa Konstitutsioon

* Ametiühingute koordineerimine

* Press

* Homo- ja lesbiôigused

* Globaliseerumine

* Rahualgatused

* Vitikultuur (viinamarjakasvatus)

* Neljanda Maailma Komitee

* Tiibet

* Kosmos

* Elamuehitus

Nagu näha – seinast seina ja igaühele oma. Meid huvitab, et teist korda tekiks Läänemere Grupp, mille algatuskoosolek kohe Tunne Kelami juhtimisel ees ootab. Kui soomlased ei esita oma kandidaati, siis on Kelamil vôimalus saada ka selle intergrupi esimeheks vôi presidendiks, nagu siin kombeks hüüda on. Iseenesest oleks ka intergrupi juhtimine Eestile nähtavust juurde andev, kuigi see sisaldab ka muidugi ränka tööd, sest asi ei piirdu pelgalt välispoliitikaga, vaid on juuripidi seotud Poola pôllumajandusreformi ja kes teab veel millega. Igatahes mina astun selle grupi liikmeks ja toetan vôimalusel omakandimeest selle etteotsa. Lisaks uurin, mida tehakse môistagi föderalistide grupis (sest seda läheb mul paratamatult oma komisjonitöös tarvis) ning miks mitte ka Tiibet? Kui juba kommunistidega rinda pista, siis miks vaid kodukamaral? Ikka globaalselt! 

Lisaks on lôunatunnil ka Eesti rühma koosolek, kus kuulame Eesti valitsuse positsioone kliimakokkuleppe osas ning korraldame tehniliselt Eesti rühma koostööd eelolevaks viieks aastaks.

Ja last but not least – palju õnne, väike Helmi!

Täna on selline päev, et mu postkast on ummistet mingite itaallaste poolt käivitatud kampaaniameilidest. Nad nôuavad, et täidetaks Nôukogu otsust 76/787/ECSC (20.09.1976), mis räägib EP valimiste üldisusest, ühetaolisusest jne ning peab välistama, et kriminaalkorras karistatud isikud ei osutuks valituks Euroopa Parlamenti.  Itaallasi häirivad MEP-id Aldo Patriciello (EPP), Mario Borghezio (EFD) ja Vito Bonsignore (EPP), kuid ka Nick Griffin (sôltumatu), sest neid on erinevate süütegude eest (altkäemaksud, vôôraviha ning vägivald) kohtulikult karistatud.

Tundmata täpselt süüasju, ei saa ma seisukohta vôtta. Samuti peaks mône targa juristi käest konsultatsiooni paluma, et kuidas oleks ôige filosoofia – et kui karistus on kantud, kas siis ei peaks inimesel jälle kôik ôigused tagasi olema?

Igatahes nende ridade kirjutamise ajal on saabunud lisaks 13-le veel 5 samateemalist meili.

Aga nüüd intergruppidest!

Neid saab kodukorrakohaselt ellu kutsuda siis, kui vähemalt kolme fraktsiooni esindajad selleks algatust ilmutavad. Igal fraktsioonil on suurusest sôltuvalt kindel hulk allkirjaôigust. Sotsidel ja konservatiividel 21, rohelistel 8, liberaalidel 10. Et asi päris käest ära ei lendaks. Peasekretärid arutavad siis oma koosolekul laekunud ettepanekuid ja teevad lôpliku valiku. Hetkel on ette pandud moodustada 24 intergruppi.  Mis NB! ei ole parlamendi ametlikud tööorganid, vaid sellised mitteametliku suhtluse vormid. Selle aasta nimekiri on järgmine (minu vabas tôlkes, sest ametlikku pole veel):

* Perekond ja lastekaitse

* Keskmised ja väikeettevôtted

* Puuetega inimesed

* Kalastamine; jaht ja looduskaitse

* Bioeetika

* Turism

* Vananemine

* Läänemeri-Euroopa (kaasaarvatud Kaliningrad)

* Film ja audiovisuaalide poliitika

* Loomade heaolu

* Sotsiaalne majandus

* Traditsioonilised rahvusvähemused ja regionaalsed keeled

* Mitmekesisus ja anti-rassism

* Euroopa föderalistid/ Euroopa Konstitutsioon

* Ametiühingute koordineerimine

* Press

* Homo- ja lesbiôigused

* Globaliseerumine

* Rahualgatused

* Vitikultuur (viinamarjakasvatus)

* Neljanda Maailma Komitee

* Tiibet

* Kosmos

* Elamuehitus

Nagu näha – seinast seina ja igaühele oma. Meid huvitab, et teist korda tekiks Läänemere Grupp, mille algatuskoosolek kohe Tunne Kelami juhtimisel ees ootab. Kui soomlased ei esita oma kandidaati, siis on Kelamil vôimalus saada ka selle intergrupi esimeheks vôi presidendiks, nagu siin kombeks hüüda on. Iseenesest oleks ka intergrupi juhtimine Eestile nähtavust juurde andev, kuigi see sisaldab ka muidugi ränka tööd, sest asi ei piirdu pelgalt välispoliitikaga, vaid on juuripidi seotud Poola pôllumajandusreformi ja kes teab veel millega. Igatahes mina astun selle grupi liikmeks ja toetan vôimalusel omakandimeest selle etteotsa. Lisaks uurin, mida tehakse môistagi föderalistide grupis (sest seda läheb mul paratamatult oma komisjonitöös tarvis) ning miks mitte ka Tiibet? Kui juba kommunistidega rinda pista, siis miks vaid kodukamaral? Ikka globaalselt! 

Lisaks on lôunatunnil ka Eesti rühma koosolek, kus kuulame Eesti valitsuse positsioone kliimakokkuleppe osas ning korraldame tehniliselt Eesti rühma koostööd eelolevaks viieks aastaks.

Ja last but not least – palju õnne, väike Helmi!