Indreku Lühiülevaade Ep Esimesest Töisest Päevast

Kiirülevaade selline:
Istung algas Tšehhi lõppenud eesistumise ja Rootsi alanud eesistumise aruannetega. Sellele järgnesid fraktsioonide esimeeste sõnavõtud, mille pikkuse defineerib fraktsiooni suurus.  Näiteks EPP esimees Joseph DAUL saab rääkida 7 minutit, Martin Schulz sai 6,5 jne. Kuni minutike ka sõltumatute saadikute esindajalt. Selle ajanatukese sisse mahub nii viisakusfraase, kui ka olulisemate poliitiliste teemade rõhutamist ja allakriipsutamist vastavalt grupi maailmavaatele.
Tegelikult on kogu selle istungi kõneaeg jaotatud ka grupisiseselt, näiteks õhtusel istungil, kus teemadeks Honduurase riigipööre, Hiina ja Iraan, on kõneaega niiviisi:
pool tundi Rootsi eesistujale (kelleks ilmselt Carl Bildt, kel täna sünnipaev) koos küsimuste ja vastustega. Samapalju Barrosole ja siis parlamendiliikmetele nii:
EPP 18
SDE- 13
ALDE (liberid) 9
ECR (Cameronid) 6,5
Rohelised 6,5
GUE (mürkrohelised ja kommunistid) 5
EFD (euroopa vastased, Farage) 4
ja sõltumatud 4 minutit. 
See aeg võib olla jaotatud veel fraktsiooni liikmete vahel, et teema valdaja või võimupositsioonile lähedal olija saab ka rääkida. Näiteks lõppes äsja Ivari Padari eestikeelne sõnavõtt, kus ta rõhutas Läänemere strateegia ülimat olulisust, mis kestis kokku 2 minutit.
Hääletusi on täna 2.  Valitakse 5 questorit (need on ametimehed, kes peavad lahendama probleeme ) ning kandidaate on hetkel mulle teadaolevalt 8, kusjuures nii EPP kui ka ALDE puhul kandideerib MEP vastu oma fraktsiooni tahet ehk teisisõnu fraktsioon teda ei toeta.  Sama lugu kuuldub olevat ka ECR fraktsioonis. Seda eelkõige fraktsioonisisese konsensuse puudumise tõttu.  Fraktsioonid annavad oma liikmetele ette tabeli, kelle poolt on kohustus/soovitus hääletada.  Hääletus ise on siiski salajane, sestap veidike põnevustki. Mina olen hetkel kindel, et toetan Poola MEP – Lidia Joanna Geringer de OEDENBERGi, kes on siin juba teist ametiaega, kuid enne seda töötanud muuhulgas ka kultuuriajakirjanikuna. Majandusharidusega isik.  Ülejäänud kandidaatide osas pean veidi uurimistööd tegema.
Veel tuleb otsustamisele komiteede suuruse osas liberaalide ettepanek, mis suurendaks Tööstuse, Energeetika ja Teaduse Komsjoni (ITRE) 1 koha võrra ja sestap väheneks 1 koht Põllumajanduskomisjonis.  Ei oska selle taga peituvat kokkulepet kommenteerida, rohelised on soovitanud selle ettepaneku vastu olla.  Tegemist on mingi konkreetse poliitiku isikliku ambitsiooniga, mida paljud ilmselt toetavad, teised taas mitte.
Omaette huvipakkuv oli ka Barroso ja uue Komisjoni teema, kuid sellest täpsemalt homme.