Mari Ja Andres Tarand Loovad Tartu Ülikooli Juurde Fondi

Laupäeval allkirjastavad Mari ja Andres Tarand ning Tartu Ülikooli rektor Alar Karis Tartus uue stipendiumi statuudi, mis saab Tartu Ülikooli sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul olema eelkõige piirialateadusi toetav fond. Eelkõige magistritasemel uurimistöö rahastamiseks mõeldud fond hakkab tulevikus rahastama neid teadusprojekte, mille rahastamiseks on muudest fondidest raske toetust saada, kuna need asuvad kahe või enama teadusvaldkonna piirialal. Aastas makstakse välja üks stipendium ning selle suurus on vähemalt 10 000 krooni.