Indreku Avatud Mõttekojas Räägiti Korruptsioonist Eestis

1. mail toimunud „Teeme ära!” Minu Eesti Mõttetalgute puhul avas Indrek Tarand kindral Johannes Laidoneri Muuseumis oma mõttekoja. Peateemaks oli „Kuidas vältida Eestis korruptsiooni?”, millele lisaks sai rääkida ka teemadel „Stress ja sellega toimetulek” ning „Ühistegevus”. Mõttekojas osales 13 inimest lisaks kojaülemale Indrekule ning talgujuhile Andres Anveltile.

„Selline üritus on tugev märk kodanikuühiskonnast,” ütles Indrek. „Lootustandev märk kõikidele tänastele talgulistele ning kogu Eesti rahvale oleks aga see, kui nüüd poliitikutel jätkus seda tugevust ja selgroogu täna kirja pandud ideed ellu viia,” ütles Indrek.

Miks otsustas Indrek aga korruptsiooniteemalise mõttekoja avada, selgitas ta Delfile antud intervjuus, et parteide salapärane rahastamine ja kasutamine kodanikega manipuleerimiseks on väga oluline probleem ja korruptsiooni keskne telg Eestis. Sellele ideele leidus ka arutelu käigus palju mõttekaaslasi, kuna pea kõik talgulised polnud rahul senise Eesti parteide rahastamise läbipaistmatusega.

Ühe Indreku ideena, mis ka vestlusringi kokkuvõttesse kirja läks, oli teha seadusemuudatus, mille kohaselt parteide rahastamine toimuks erakonna enda liikmete, mitte erakonnaväliste isikute poolt. „Me kõik teame erinevaid JOKK-olukordi, kus mitmemiljonilised toetused erakondadele tulevad „töötutelt”, kes on otsustanud taluõuest puhtjuhuslikult leitud rahakohvrid naksti kohe parteile annetada,” meenutas Indrek Eesti poliitikas aset leidnud juhtumeid.

„Või siis meie vana hea slovakkia ärimees, kes annetab mingile suuremale Eesti parteile veel suurema summa raha,” ütles kojaülem. „Kui me üldse peaks sellise annetuse toimumisest teada saama – mis tänapäeval erand, kui reegel –, siis vastab slovakkia ärimees, et ta mõtleb kunagi siin äri ajama hakata. See on väga hea, aga miks on tal mingile parteile selle jaoks vaja raha annetada?” küsis Indrek retooriliselt.

Andres Anvelt, endine keskkriminaalpolitsei juht ja praegune kaitseväe juhataja nõunik oli kohale kutsutud talgujuhiks, kes oma oskuste ja teadmiste aitab teemat üleval hoida ning seda vajadusel õigesse sängi suunata.

Temagi hinnangul on korruptsioon Eestis väga suur probleem: „Kui ma lugesin tänavu ilmunud Justiitsministeeriumi korruptsiooniteemalist uuringut, olin ma jahmunud,” ütles Anvelt. „38% küsitletud Eesti ärimeestest arvas, et korruptsioon on vastuvõtmatu. See aga tähendab, et 62% protsenti meie ärimeestest peab seda suuremal või vähemal määral normaalseks nähtuseks. See näitab omakorda kuivõrd tõsise probleemiga meil tegu on,” lisas Anvelt.

Kohale saabunud inimesed suutsid aktiivselt arutleda korruptsiooni väljajuurimise teemadel üle kolme tunni. Kõik koos läbi arutatud mõtted said kirjalikult kokkuvõetud ning need edastati Minu Eesti korraldajatele.