citizens Archive

 • The procedure in question is a report by veteran UK liberal MEP Andrew DUFF which is a proposal for a modification of the Act concerning the election of the Members […]

  European electoral reform

  The procedure in question is a report by veteran UK liberal MEP Andrew DUFF which is a proposal for a modification of the Act concerning the election of the Members […]

  Continue Reading...

 • The European Parliament is directly elected institution, which represents about 500 million citizens and their interests which are of course very differing. The EP is in close co-operation with the […]

  About my activities

  The European Parliament is directly elected institution, which represents about 500 million citizens and their interests which are of course very differing. The EP is in close co-operation with the […]

  Continue Reading...

 • Lissaboni leping jõustus 1. detsembril 2009, pärast mitmeid aastaid kestnud läbirääkimisi institutsiooniliste küsimuste üle. Lissaboni lepinguga muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, kuid ei asendata neid. Lepinguga antakse Euroopa Liidule õiguslik raamistik ja vajalikud vahendid selleks, et võtta vastu tulevased väljakutsed ning täita kodanike nõudmised.

  Lissaboni leping

  Lissaboni leping jõustus 1. detsembril 2009, pärast mitmeid aastaid kestnud läbirääkimisi institutsiooniliste küsimuste üle. Lissaboni lepinguga muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, kuid ei asendata neid. Lepinguga antakse Euroopa Liidule õiguslik raamistik ja vajalikud vahendid selleks, et võtta vastu tulevased väljakutsed ning täita kodanike nõudmised.

  Continue Reading...

 • Kõnealune menetlus puudutab briti liberaaldemokraadi Andrew DUFFi raport ettepanekut muuta Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlevat 20. septembri 1976. aasta akt.

  Euroopa valimisseaduse reform

  Kõnealune menetlus puudutab briti liberaaldemokraadi Andrew DUFFi raport ettepanekut muuta Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlevat 20. septembri 1976. aasta akt.

  Continue Reading...